Вярно или не? Медии: Забраняват на хора с високо кръвно и диабет да шофират

“Забраняват на хора с високо кръвно и диабет да шофират“ , “Хората с диабет или високо кръвно налягане – без шофьорска книжка“, “Взимат ни шофьорската книжка за високо кръвно“, “Предложение: Ако си диабетик и не ходиш на лекар - оставаш без шофьорска книжка“ - подобни заглавия обикалят в последните дни националните медии.

Поводът са заложени промени в проект на нова наредба на здравното министерство за изискванията за физическата годност на водачите от различните категории.

Промените се правят, за да бъдат въведени изискванията на евродиректива относно свидетелствата за управление на превозни средства в българското законодателство.

Целта на предложените промени е да бъдат отразени най-новите медицински разбирания за заболяванията на сърцето и кръвоносните съдове и хипоглекимията, които крият действителен или потенциален риск от значителен, внезапен или инвалидизиращ инцидент и могат да попречат на даден човек да управлява безопасно своето моторно превозно средство.

Ограниченията са валидни за всички европейски шофьори

Евродирективата посочва, че “сърдечносъдовите заболявания могат да доведат до внезапно влошаване на мозъчните функции, което представлява риск за безопасността на движението по пътищата. Тези болестни състояния са основание за налагане на временно или трайно ограничение на правата за шофиране“.

В самата евродиректива подробно са разписани състоянията, за които “могат да се издават или подновяват свидетелства за управление на превозни средства на кандидати или водачи в посочените групи едва след ефективно лечение на болестта и компетентно медицинско одобрение и ако е необходимо, редовни медицински оценки“. Текстовете в българската наредба почти дословно повтарят определенията, заложени в евродирективата, която трябва да бъде приета и приложена от всички страни-членки не по-късно от 1 януари 2018 година.

И сега медицинското за диабетици и хора с болно сърце е по лекарска преценка

И в настоящата наредба съдовите заболявания и захарният диабет фигурират в списъка със заболявания, при които се преценява индивидуално за всеки човек дали е в състояние да шофира моторни превозни средства от различните категории.

Друг е въпросът доколко медицинският преглед за физическата годност на водачите се осъществява реално или формално.

В списъка с тези заболявания попадат още очните заболявания, епилепсията, заболявания на нервната и ендокринната системи, някои злокачествени заболявания, различни двигателни увреждания, следоперативни състояния, разстройства на личността и др. При всички тези заболявания според лекарската преценка за всеки отделен пациент може да бъде издадено медицинско свидетелство за физическата годност или да бъде отказано.

Както и досега, за по-голямата част от сърдечно-съдовите заболявания се запазва индивидуалната медицинска преценка, и само за няколко състояния се въвежда категорична забрана за издаване на медицинско удостоверение, че водачът е годен да шофира.

Само няколко тежки заболявания са с изрична забрана за шофиране

Изричната забрана е само за аневризма на аортата над 55 мм, сърдечна недостатъчност от най-високата IV степен, хора със заболявания и операции на клапанния апарат на сърцето - болест на сърдечната клапа с аортна регургитация, аортна стеноза, митрална аортна регургитация или митрална стеноза, ако функционалната способност се оценява на IV степен или са регистрирани случаи на загуба на съзнание, рядкото заболяване синдром на Бругада със загуба на съзнание или осуетена внезапна сърдечна смърт.

Специалисти посочват, че това са действително тежки заболявания, при които шофирането би било опасно, защото има риск от внезапна загуба на съзнание, а в част от случаите болният не е в състояние дори да ходи и да се изправя.

Дори при тежки състояния като исхемичен мозъчен инсулт, състояния след трансплантация на сърце, тахикардии и др. съдови заболявания се запазва възможността за индивидуална медицинска преценка дали човекът е в състояние да шофира.

Допълнителни регулярни прегледи за хора с диабет и болно сърце

В наредбата е записано, че свидетелства за управление на кандидати или водачи на МПС със сърдечно-съдови заболявания могат да се издават или подновяват при условие, че лицето провежда “редовни медицински прегледи, които гарантират, че е в състояние безопасно да управлява превозно средство предвид последиците от заболяването и това е надлежно обосновано и удостоверено от лекар-специалист по кардиология или нервни болести“.

Свидетелства за управление на превозни средства на кандидати или водачи на МПС със захарен диабет могат да се издават или подновява при условие, че лицето провежда “редовни медицински прегледи, които гарантират, че е в състояние безопасно да управлява превозно средство, като се вземат предвид последиците от заболяването и това е удостоверено от лекар – ендокринолог“.

Свидетелства за управление на кандидати или водачи на МПС със захарен диабет, лекуван с лекарствен продукт, който потенциално може да предизвика хипогликемия, могат да се издават или подновяват при условие, че лицето разбира какво крие рискът от хипогликемия и е способно да се справи адекватно с това състояние. “Не се издават или подновяват свидетелства за управление на кандидати или водачи, които нямат адекватно разбиране за хипогликемията“.

Не се издават или подновяват свидетелства за управление на кандидати или водачи, които страдат от трудно компенсиран захарен диабет, придружен с чести хипогликемии и труден контрол, докато пациентът не представи клинични или лабораторни изследвания и медицинско заключение от лекар – ендокринолог, подкрепящи неговото стабилно състояние.

Свидетелствата за управление не се издават или подновяват до 3 месеца след последното състояние на хипогликемия по време на ежедневна активност (будно състояние)“, предвижда наредбата.

Всички тези формулировки в проектонаредбата за случаите, в които не се издават свидетелства за управление, са дословно копирани от европейската директива.

Т.е. новото в наредбата е, че при хората със сърдечно-съдови заболявания и захарен диабет се въвежда изискване за регулярни прегледи, каквито до момента не са съществували.

Здравният статут на пациентите обаче подлежи на доказване само при първоначалното издаване и подновяването на шофьорската книжка, което е веднъж на 10 години.

Изрична забрана за шофиране при високо кръвно и диабет няма

Специално за артериалната хипертония (високо кръвно налягане), за която се твърди, че хората ще останат без книжки, в наредбата се посочва, че за тях ще се прави индивидуална преценка само ако са с високо кръвно над 180/110, придружено от пряко или постепенно увреждане на орган. За останалите случаи, дори ако кръвното е над 180/110, но няма увреждане на орган, издаването на медицинско, че човекът е годен да шофира е разрешено.

За хората със захарен диабет също се запазва индивидуалната преценка без въвеждането на изрична забрана да се издава медицинско свидетелство. Дори за трудно компенсирания захарен диабет, протичащ с хипоглекимии остава индивидуалната преценка. Тоест – на един човек може да бъде отказано медицинско, на друг -не, според конкретното състояние.

От описаните в проектонаредбата изисквания става ясно, че съвсем не всеки човек с хипоглекимия или високо кръвно ще остане без книжка. Нещо повече – от изброените критерии ясно се вижда, че дори хора с тежки кризи, придружени със загуба на съзнание не е задължително да бъдат лишени от възможността да шофират. Още повече, ако те са станали в момент, отдалечен от времето, по което си издават книжка или я подновяват.

Наредбата поражда обаче много въпроси относно огранизацията и заплащането на допълнителните медицински прегледи, като общопрактикуващи лекари вече предупредиха, че не са предвидени допълнителни средства за консултации със специалисти кардиолози и ендокринолози. Личните лекари ще настояват те да поемат контрола над състоянието на пациента, както е и в момента, тъй като пред специалист пациентът може и да скрие, че има припадъци и загуба на съзнание.

Заключение:

В заключение може да се каже, че индивидуалната преценка за издаването на медицинско свидетелство за годността на шофьорите не е нещо ново, което тепърва ще бъде въвеждано. Новите правила се въвеждат за всички европейски шофьори съгласно евродиректива, а не само у нас.

И за захарния диабет, и за сърдечно-съдовите заболявания и в момента у нас съществува инидивидуална медицинска преценка дали да се издаде свидетелство за физическата годност на водачите. С проектонаредбата обаче се въвежда по-подробен списък на заболяванията от двете категории, както и изрични инструкции при определени състояния да не се издава медицинско свидетелство. Тези състояния с изрични забрани обаче са реално тежки и опасни, общовалидни са за целия ЕС и нямат нищо общо с обикновено високо кръвно или хипоглекимия при диабетиците.

Забраната не засяга задължително дори тежките форми на двете заболявания, ако медицинската преценка е, че заболяването е контролирано.

Следователно твърдението, че “Забраняват на хора с високо кръвно и диабет да шофират“ е по-скоро невярно.

  

Споделяне
Вярно или не?

Добре дошли във FACT CHECK – зоната за проверка на фактите, изобличаване на неистините и дисекция на полуистините, изричани в публичния дебат. Тук намират място публични изказвания и твърдения, които са значими и важни за обществото, попадайки в обхвата на приоритетните теми, отчетени от авторитетни социологически агенции. Най-често това са изказвания и твърдения на представители на трите основни власти плюс медиите, но не само те.

Целта не е да хванем някого в лъжа и да го посочим с пръст, а да подобрим качеството и отговорността на публичния дебат, което означава дезинформацията бъде пресечена при нейния източник. В днешно време политиците рядко си позволяват откровени лъжи; тяхната "специализация" са полуистините, подвеждащите данни и факти, които да ги представят в най-добра светлина. Като издирваме и представяме фактите такива, каквито са, разсейваме димната завеса и даваме възможност на хората сами да си правят изводи.

Първата в българското медийно пространство платформа "FACT CHECK" стартира през септември 2016 г. с финансовата подкрепа на Институт "Отворено общество" – София за период от седем месеца.

Високият обществен интерес към този вид коректив на "публичното говорене" е причината да продължим рубриката.

Публикуваме анализи и оценки на изказвания на представители на политическия и корпоративния елит в България, подбрани по предварително определени критерии.

Анализите са безпристрастни, основават се на прозрачно извършени проверки, базирани главно на публични източници. В случай, че се докажат допуснати неточности в публикациите, те се коригират и се публикува коригирана версия, в съответствие с методологията на работа.

Повече за идеята на проекта - ТУК

Метод за селекция на изказванията, обект на анализ и оценка в платформата "FACT CHECK" - ТУК

Модел на анализ и оценка на публичните изказвания в платформата "FACT CHECK" - ТУК

Кодекс на принципите - ТУК

Още от Вярно или не?