Забрана за износ на суми над 25 000 лв. от страната при просрочени данъци

От 10 януари т.г. българските и чуждестранни граждани, които изнасят от страната ни суми над 25 000 лв. или тяхната равностойност в чуждестранна валута, трябва да представят пред митническите органи удостоверение от данъчните, че нямат просрочени задължения. Това напомниха от Главна данъчна дирекция и Агенция "Митници".

Такова удостоверение не се изисква само когато изнасяните суми са в рамките на внесените и декларирани от лицето парични средства при последното му влизане на територията на България.

От Главна данъчна дирекция напомнят, че българските граждани могат да получат удостоверение за платени данъци от съответното данъчно подразделение по постоянен адрес. Този документ се издава от администрацията в седемдневен срок след подаване на искането.

Чуждестранните граждани могат да поискат издаването на такова удостоверение от данъчното подразделение по последния си адрес на пребиваване в България.

Още от Бизнес

Какво се крие зад истерията с "отнемането и продаването на деца"?