Забранява се достъпът на нерегистрирани производители до пазара

Всички производители на животински стоки, дори само с едно животно, ще бъдат задължени да се регистрират в единна информационна система. Без тази регистрация ще бъде забранен достъпът им до преработвателните фирми, а оттам - и до пазара. В четвъртък правителството прие проектозакон за ветеринарномедицинската дейност, който прехвърля контрола върху качеството на животинските продукти на фазата на тяхното производство и преработка, а не след излизането им на пазара.

Миналата седмица министърът по европейските въпроси Меглена Кунева специално посочи липсата на такъв закон като пример за драстично забавяне в изпълнение на поетите от България ангажименти към ЕС. Кунева подчерта, че законът, който се подготвяше от земеделското министерство, касае пряко възможностите за износ на българска продукция на европейските пазари.

Новият закон предвижда всеки производител да бъде регистриран в единната регистрационна система. Директорът на Националната ветеринарно-медицинска служба (НВМС) д-р Кирчо Киров съобщи, че до момента 93 % от едрите преживни животни са маркирани и вкарани в тази система. Тече маркировката на овцете и козите, предстои да започне и на свинете.

Производители, които не са регистрирани и не изпълняват изискванията на закона, няма да могат да продават продукцията на преработващите предприятия, посочи д-р Киров.

Със закона за първи път в българското законодателство се въвеждат и стандарти за хуманно отглеждане, транспортиране и убиване на селскостопански животни.

Въвеждат се 8 европейски директиви, според които животните не трябва да бъдат подлагани на страдания по време на тяхното отглеждане. За всяко животно трябва да бъде осигурено достатъчно пространство, храна и вода, да не е само и да не търпи мъчения. Животните не трябва да бъдат мъчени, бити или притискани по време на тяхното транспортиране, както и не бива да бъдат убивани по мъчителен начин.

Като пример експертите посочиха, че се въвежда изискване за размерите на клетките на кокошките - носачки, както и условието преди клане животните да бъдат упоявани.

Целта на евростандартите бе определена като отглеждане на животните в условия, възможно най-близки до тяхната природа, за да се избегне стресът.

До края на 2005 г. пък всички преработващи предприятия трябва да постигнат европейските производствени стандарти, гарантиращи качеството на продукцията. В момента фирмите в България са разделени в три категории. Над 100 предприятия са в първата категория и те вече изпълняват всички изисквания по европейските директиви. Във втората категория са включени над 1000 преработвателни фирми, които имат потенциал да покрият евростандартите до края на 2005-та. Последната категория са фирмите без потенциал да се справят с изискванията в определения срок. Повечето от тях вече са затворени, като 74 преработвателни предприятия са получили разрешение да работят до 2005 г., спазвайки изискванията за производство на безопасни храни.

Проверките за изпълнението на евростандартите, които гарантират безопасността и качеството на животинската продукция, ще се извършват от регионалните ветеринарни служби.

Преди заседанието на кабинета земеделският министър Мехмед Дикме уточни, че законът прехвърля контрола на храните в търговската мрежа от хигиенно-епидемиологичните инспекции (ХЕИ) към ветеринарно-санитарните служби. Дикме посочи, че контролът на храните в търговската мрежа е бил един от спорните моменти, когато законът е съгласуван с министерството на здравеопазването, към което са ХЕИ-инспекциите.

Споделяне

Още от България