Законът за конфликт на интереси изпратен за скрап от раз

Законът за конфликт на интереси изпратен за скрап от раз

Парламентът даде картбланш за пълна промяна в приетия съвсем наскоро закон за конфликт на интереси, като удължи с два месеца, до края на март, срока за подаване на декларациите, предвидени от нормативния акт. В петък 120 депутати от БСП, ДПС и други групи приеха тази промяна и на първо, и на второ четене.

Така се блокира прилагането на закона, защото времето за проверка на данните се удължава автоматимно до края на май, когато ще е започнала предизборната кампания.

Отлагането на практика на действието на промените в Закона за конфликт на интереси за периода след изборите е лошо послание към обществото и Брюксел, коментира по този повод вицепремиерът Меглена Плугчиева.

По време на парламентарния контрол тя каза, че отлагането на прецизирането на закона, за да може той реално да се прилага и да се преодолеят крайностите, пораждащи се от определени текстове, може да се отрази негативно върху очакваното в средата на февруари окончателно решение на ЕК по отношение на отрязаното финансиране по програма ФАР.

В Европейската комисия също смятат, че всяко забавяне на закона може да послужи като довод за отрязване на финансирането по ФАР и ИСПА, където също има замразени суми, с довода, че по политически причини се бави важно законодателство.

Преди гласуването на отлагателния срок лидерът на ДСБ Иван Костов заяви, че законопроектът е слаб, има грешки, създаден е панически и показва абсолютната некомпетентност и липса на воля на цялата управленска коалиция. Законът е направен, за да е удобен на тези, които го гласуват с мнозинство, добави и Екатерина Михайлова от ДСБ.

Законът за конфликт на интереси бе приет набързо в края на есента на 2008-ма година под натиска на събитията, довели до спирането на стотици милиони евро от Европейския съюз заради установени злоупотреби и нарушения при тяхното усвояване, и в опит да се избегнат по-нататъшни санкции. Законът влезе в сила от първи януари и по-малко от месец по-късно действието му на практика е прекратено.

Удължаването на срока бе поискано, за да се състави работна група, която в спешен порядък да подготви промени по същество в закона.

В мотивите на вносителите от БСП, ДПС и БНД се посочва, че "забраните при изпълнение на публични длъжности и кръгът свързани лица, чиито икономически и политически отношения трябва да бъдат декларирани, създават сериозни практически проблеми, а се предвижда наказателна отговорност за неверни данни".

Според закона свързани лица са съпрузи или лицата, с които живеят, роднините по права линия, по съребрена линия - до четвърта степен, по сватовство - до втора степен, както и тези, с които се намират "в икономически или политически отношения, които пораждат основателни съмнения в неговата безпристрастност и обективност".

НДСВ се обяви срещу поправката. В петък 20 жълти депутати гласуваха "против", останалите – "въздържал се".

Против промените гласуваха ДСБ и част от ОДС.

След първото четене мнозинството поиска незабавно да мине и второто, въпреки че нямаше как да бъде изготвен съответният доклад на ресорната комисия по подготвените текстове.

Споделяне
Още по темата
Още от България

Вярвате ли на приказката на Божков за Али Баба и подкупите към управляващите?