Законът за конфликт на интереси изпратен за скрап от раз

Законът за конфликт на интереси изпратен за скрап от раз

Парламентът даде картбланш за пълна промяна в приетия съвсем наскоро закон за конфликт на интереси, като удължи с два месеца, до края на март, срока за подаване на декларациите, предвидени от нормативния акт. В петък 120 депутати от БСП, ДПС и други групи приеха тази промяна и на първо, и на второ четене.

Така се блокира прилагането на закона, защото времето за проверка на данните се удължава автоматимно до края на май, когато ще е започнала предизборната кампания.

Отлагането на практика на действието на промените в Закона за конфликт на интереси за периода след изборите е лошо послание към обществото и Брюксел, коментира по този повод вицепремиерът Меглена Плугчиева.

По време на парламентарния контрол тя каза, че отлагането на прецизирането на закона, за да може той реално да се прилага и да се преодолеят крайностите, пораждащи се от определени текстове, може да се отрази негативно върху очакваното в средата на февруари окончателно решение на ЕК по отношение на отрязаното финансиране по програма ФАР.

В Европейската комисия също смятат, че всяко забавяне на закона може да послужи като довод за отрязване на финансирането по ФАР и ИСПА, където също има замразени суми, с довода, че по политически причини се бави важно законодателство.

Преди гласуването на отлагателния срок лидерът на ДСБ Иван Костов заяви, че законопроектът е слаб, има грешки, създаден е панически и показва абсолютната некомпетентност и липса на воля на цялата управленска коалиция. Законът е направен, за да е удобен на тези, които го гласуват с мнозинство, добави и Екатерина Михайлова от ДСБ.

Законът за конфликт на интереси бе приет набързо в края на есента на 2008-ма година под натиска на събитията, довели до спирането на стотици милиони евро от Европейския съюз заради установени злоупотреби и нарушения при тяхното усвояване, и в опит да се избегнат по-нататъшни санкции. Законът влезе в сила от първи януари и по-малко от месец по-късно действието му на практика е прекратено.

Удължаването на срока бе поискано, за да се състави работна група, която в спешен порядък да подготви промени по същество в закона.

В мотивите на вносителите от БСП, ДПС и БНД се посочва, че "забраните при изпълнение на публични длъжности и кръгът свързани лица, чиито икономически и политически отношения трябва да бъдат декларирани, създават сериозни практически проблеми, а се предвижда наказателна отговорност за неверни данни".

Според закона свързани лица са съпрузи или лицата, с които живеят, роднините по права линия, по съребрена линия - до четвърта степен, по сватовство - до втора степен, както и тези, с които се намират "в икономически или политически отношения, които пораждат основателни съмнения в неговата безпристрастност и обективност".

НДСВ се обяви срещу поправката. В петък 20 жълти депутати гласуваха "против", останалите – "въздържал се".

Против промените гласуваха ДСБ и част от ОДС.

След първото четене мнозинството поиска незабавно да мине и второто, въпреки че нямаше как да бъде изготвен съответният доклад на ресорната комисия по подготвените текстове.

Споделяне

Още по темата

Още от България