Заплатите се увеличили със 7.6% за година

Заплатите се увеличили със 7.6% за година

Заплатите през третото тримесечие на годината са се увеличили със 7.6 на сто спрямо същия период на 2014 г. като най-голям е ръстът на възнагражденията в административните и спомагателни дейности, а най-слаб – в държавното управление, сочат данните на Националния статистически институт, обявени в петък.

Общите разходи на работодателите за един отработен час от наетите от тях лица нарастват със 7.4% спрямо третото тримесечие на 2014 г.  В състава на общите разходи за труд разходите за възнаграждение за един отработен час се увеличават със 7.6%, а другите разходи (извън тези за заплати) - със 7.1%.

Ръстът на разходите за индустрията е с 8.0%, в услугите – със 7.9%, и в строителството - с 6.5%.

По икономически дейности през третото тримесечие на 2015 г. най-висок ръст на общите разходи за труд спрямо същия период на предходната година е регистриран в икономическите сектори "Административни и спомагателни дейности” - с 20.7%, "Култура, спорт и развлечения” - с 15.7%, и "Професионални дейности и научни изследвания” - с 10.8%. Най-нисък ръст на общите разходи за труд е регистриран в държавното управление” - с 1.7%.

Споделяне

Още от Бизнес