Започва интервенционното изкупуване на зърно

Интервенционно изкупуване на обикновена и твърда пшеница, царевица, ечемик и сорго, започва от утре Държавен фонд "Земеделие”. Сделки ще се осъществяват до 31 май 2009 година. Зърното, което е за нуждите на общия европейски пазар, трябва да отговаря на изискванияа за минимално качество и да е добито на територията на ЕС.

Ще се изкупуват еднородни партиди зърно при количества не по-малки от 80 тона. Изключение има само за твърдата пшеница, при която са допустими и партиди до 20 тона.

Определената базовата цена за зърнените култури е 101.31 евро за тон (приблизително 198.14 лева за тон), като тарифата се увеличава с месечни добавки от 0.46 евро за тон (приблизително 0.90 лв. за тон). Увеличението има за цел да компенсира част от разходите за съхранение. Цените са изчислени приблизително при курс на еврото спрямо лева 1 евро=1.9558 лв.

Базовата интервенционна цена подлежи на увеличения и намаления, в зависимост от качествените характеристики на предлаганото зърно. Цената е франко интервенционен склад и не включва ДДС., уточниха от земеделския фонд в петък.

Само за царевицата изкупуването ще се осъществява на два етапа,защото при нея на европейско ниво са въведени максимално допустими количества за интервенционно изкупуване от 700 000 тона. Първият етап на интервенцията при царевицата обхваща периода от 1 ноември и ще продължи до 31 декември 2008 година, а вторият ще започне след като бъзат обобщени данните за изкупената царевица до края на 2008 г. Ако останат свободни количества, те ще бъдат обявени в Официалния вестник на Европейския съюз, като реализирането им ще сеосъществи на втория етап - до 31 май 2009 година.

Споделяне

Още от Бизнес