Започва кампания в подкрепа на младежите, напускащи социалните домове

SOS Детски селища България организира застъпническа кампания под мотото “Аз съм от значение“ в помощ на младите хора, навършили 18 години, които напускат специализираните институции и центрове за настаняване от семеен тип и приемна грижа. По данни на Държавната агенция за закрила на детето само през миналата година повече от 450 младежи на 18 години са напуснали домовете.

Според Пламен Стоянов, национален изпълнителен директор на SOS България, младежите, излизащи от системата за грижа, имат нужда от допълнителна подкрепа за реализирането си в живота. Той смята, че ако те получат навреме тази подкрепа, е много по-вероятно след това да не зависят от социалното подпомагане, да си намерят подходяща работа, да достигнат по-висока образователна степен, да живеят при стабилни жилищни условия и да не се проявят криминално.

Проектът “Подкрепа при напускане на грижата” е международен и се реализира в 14 страни от Европа и Централна Азия, включително и България. Сред ключовите цели, които той си поставя, са: обмяна на знания и добри практики за процеса на напускане на грижа и подобряване на законодателните норми.

Ще бъде създадена официална Интернет страница на кампанията с полезна информация, както за младежите, така и за специалисти и широката публика.

Подробности за кампанията ще бъдат представени на пресконференция с участието на Пламен Стоянов и заместник-министъра на труда и социалната политика Валентина Симеонова в четвъртък, 16 декември, от 13 часа в зала “Триадица“ на Гранд хотел София.

Споделяне

Още от България

Как оценявате българската позиция за кризата около Украйна?