Заводът за отпадъци на София ще заработи от средата на 2015-та

Министърът на околната среда и водите Ивелина Василева съобщи, че се очаква през втората половина на 2015 година да заработи завода за отпадъци на София.

Според нея  надграждането на системите в сектор "Отпадъци" в  страната дава възможност за участие и на частния бизнес.

Това, което целим, е обединяване на всички институции и заинтересовани страни - държавата, общините и бизнеса, за да се развиват тези системи и да вървим в посока на прилагане на принципите за ресурсна ефективност и интегрирано управление, коментира Василева в интервю за БТА.

Тя каза още, че първият законопроект, който Министерството на околната среда и водите ще внесе за разглеждане в Министерския съвет и Народното събрание през следващата година, е за изменение на Закона за водите. С него ще се обособи единен национален контролен орган за техническото състояние на хидротехническите съоръжения.

Споделяне

Още от България