Зееви е най-големият кредитор на "Балкан"

Най-големият кредитор на авиокомпания "Балкан" е холандската фирма на Гад Зееви "Болкан холдингс" с вземане за 53 018 996.97 лева. Временните синдици на авиокомпанията Ралица Топчиева и Владимир Петков внесоха в съда списъка на кредиторите на дружеството.

BGTEAM @ BATM Advanced Communications

Общите задължения на превозвача възлизат на 247 682 218 лева и са към 527 кредитори. Балансовата стойност на активите на "Балкан" към края на миналата година е 149 830 000 лева.

Към различни държавни институции авиокомпанията дължи общо 65 162 105.17 лева. Тук са включени задълженията към ДФРР, вноски за социално осигуряване и за данък обществено осигуряване, плащания по ЗУНК, неплатени такси на Гражданската въздухоплавателна администрация и на министерството на транспорта и съобщенията.

Сред чуждестранните кредитори най-големи са вземанията на Международната асоциация за въздушен транспорт IATA - 17 176 346. 62 лева и на Евроконтрол- 2 741 355,92 лева.

В доклада си до съда синдиците са написали, че още през 1994 г. "Балкан" е бил в тежко състояние и е имал нужда от финансово оздравяване и преструктуриране. Според тях приватизационната сделка не е могла да изпълни целта да се превърне в източник на дългосрочна жизненоспособност на компанията

Заключението на Топчиева и Петков е, че при осребряване на имуществото кредиторите няма да могат да бъдат удовлетворени. Затова те препоръчват да се изготви оздравителен план, който да предвижда замяна на дълг срещу собственост.

Споделяне

Още от Бизнес