Журналисти съдят ВАС за заличаването на данните по делата

Журналисти съдят ВАС за заличаването на данните по делата

Съдебни репортери от десет медии подадоха жалба във Върховния административен съд (ВАС) срещу новите правила, които водят до заличаване на ключови данни в съдебните актове на същия съд.

Делото ще се води от Програма “Достъп до информация“, а жалбата е подадена от името на журналисти от БНР, БНТ, бТВ, "Дневник", "Капитал", "Mediapool", “Правен свят”, Нова телевизия, "Сега" и "Съдебни репортажи".

Дълги години сайтът на ВАС беше пример за прозрачност и лесен достъп. Той бе създаден по време на председателстването на Константин Пенчев, който сега е конституционен съдия. С новите правила на Георги Колев започна заличаване на огромен обем информация.

Вече не са достъпни имената на жалбоподателите не само на физическите лица, но се заличават и наименования на държавни органи и търговски дружества. В крайния си вид публикувана информация изглежда нелепо.

Беше спряно публикуването на документите по делата, включително и на жалбите срещу административни актове.

"Отделни текстове от наредбата (за заличаване на данните) са в противоречие с разпоредби на конституцията и Европейската конвенция за правата на човека, гарантиращи правото на всеки да търси, получава и разпространява информация. Необоснованото и широко формулирано ограничаване на съществувалата доскоро публичност на информацията, свързана с делата по описа на ВАС, представлява по същността си форма на цензура", заявява адвокат Александър Кашъмов в жалбата до ВАС.

Той напомня, че чрез публикуване на данните по делата се е осъществявала прозрачността и отчетността на правораздаването.

Журналистите изтъкват пред ВАС как съдът в Страсбург спазва правилото за публичност на информацията: "В заглавията на делата се посочва фамилията на жалбоподателя, като заличаване се предприема само по изключение, по молба на жалбоподателя и след преценка от председателя на съда, че такава защита е необходима. А в придружаващите съдебната електронна папка документи за жалбоподателите физически лица фигурират трите имена и датата на раждане".

Според Европейската конвенция за защита правата на човека защитата на личните данни се определя от обхвата на защитата на личния и семеен живот, т.е. няма никава нужда от заличаване на данни на институции и форми.

---------------

This publication has been republish within the partnership with Osservatorio Balcani e Caucaso for the European Centre for Press and Media Freedom (ECPMF), co-funded by the European Commission. The contents of this publication are the sole responsibility of media partner Mediapool.bg and can in no way be taken to reflect the views of the European Union. The project's page

Споделяне

Още от България