Адвокат обжалва пред съда спорните назначения на Висшия съдебен съвет

Във Върховния административен съд (ВАС) е постъпила жалба от адвокат Светлана Байчева срещу решение на Висшия съдебен съвет (ВСС) от 17 май 2006 година, с което се извършват кадрови промени в органите на съдебната власт, съобщи пресцентърът на ВАС в понеделник.

Според Байчева, решението на ВСС е нищожно, защото след обнародването на промените в Закона за съдебната власт на 12 май ВСС не е имал правото да извършва кадрови промени без провеждане на конкурс.

По време на въпросното заседание от 17 май, членовете на ВСС назначиха 85 магистрати на различни позиции в съдебната система, въпреки влезлия в сила нов ЗСВ, който регламентира назначенията в съдебната система да стават само след конкурс, без постовете на административните ръководители на съдилища, прокуратури и следствени служби.

Адвокатът твърди, че самата тя отговаря на всички условия, предвидени в ЗСВ, като юридическият ѝ стаж като адвокат в Софийската адвокатска колегия е 27 години, който, по думите ѝ, е достатъчен да кандидатства за всяка една от длъжностите, разпределени на 17-ти.

Според Байчева, ВСС я е лишил от гарантираната ѝ със закон възможност да участва в конкурс.

В жалбата си Байчева се позовава на тълкувателно решение 2 от 2005 година на ВАС, в което се казва, че съдебните състави, в които участват младши съдии, назначени след конкурс, но непреминали 6-месечен курс на обучение, са незаконни, а актовете, постановени от тези състави, са нищожни.

Жалбоподателката твърди, че назначаването на магистрати без конкурс е много по-тежко нарушение на ЗСВ от това, визирано в тълкувателното решение на ВКС.

"Всеки български гражданин има правен интерес от обективно и качествено правораздаване, което да завършва със стабилен правен акт и той има интерес от обжалването на решение, което би нарушило този негов интерес" - пише в жалбата.

Жалбата на Светлана Байчева бе изпратена на ВСС за комплектоване с преписката и атакуваното решение, тъй като е подадена директно във ВАС, а не чрез органа, издал атакувания акт, обясниха от пресцентъра на ВАС.

Седмица преди въпросното заседание на ВСС председателят на ВАС Константин Пенчев определи намерението на членовете на съвета да кадруват въпреки наличието на конкурсно начало – “неуместно надбягване със закона”.

Заседанието на 17 май, предизвика и остри реакции от страна на външния министър Ивайло Калфин и министърът по европейските въпроси Меглена Кунева. Те ги определиха като злепоставяне на България пред Европейския съюз.

Споделяне

Още по темата

Още от България

Какво очаквате от президента Радев през неговия втори мандат?