Амнистия и за вдигнатите до края на март 2001 г. незаконни строежи

Амнистия и за вдигнатите до края на март 2001 г. незаконни строежи

Хората, които са построили до 31 март 2001 г. сгради без необходимите документи, ще имат едногодишен срок да ги узаконят, предвиждат окончателно приети от парламента в четвъртък промени в Закона за устройството на територията (ЗУТ).

Така строежи, изградени до 31 март 2001 г., за които няма строителни книжа, но са били допустими по тогавашните или по сега действащите разпоредби, няма да подлежат на премахване или забрана за ползване. Те могат да бъдат обект на сделки, ако получат удостоверение за търпимост от съответните институции.

Досега амнистия се предвиждаше за строежи, строени до април 1987 г. Идеята на поправката, според управляващите, е да се даде възможност на хората, които са пропуснали срока 2001 – 2003 г., да си поискат от общината съответното удостоверение за търпимост или да си узаконят строежите.

От опозицията настояваха този текст да не се приема или да се отложи неговото гласуване, защото бил поредната амнистия и така незаконното строителство щяло да продължи.

"ГЕРБ като правителство подкрепя ли незаконното строителство в България? Това ще е първият парламент, който узаконява незаконното строителство. Заравяте едни проблеми, които после няма да бъдат разрешени", заяви депутатът от ДПС Ремзи Осман.

"В битката, в която гръмогласно заявихте, че ще преборите корупцията се оказа голям залък за вас - тази амнистия няма да реши проблема. Той е системен. Днес ще го обявим гръмогласно за решен … и като резултат - незаконното строителство в България ще продължи", каза левият депутат Димчо Михалевски.

Узаконяването на строежа без документи ще става с подаване на заявление до общината в едногодишен срок от влизането в сила на този закон. Строежите се узаконяват на името на собственика на земята, на името на лицето, на което е учредено право на строеж, или на името на лицето, което има право да строи в чужд имот по силата на специален закон.
За незаконно извършените строежи в съсобствени недвижими имоти и в етажна собственост, които са допустими за узаконяване и могат да се ползват
самостоятелно, актът за узаконяване може да бъде издаден на името на всички съсобственици, съответно собственици в етажната собственост, ако те не са възразили срещу незаконния строеж по време на извършването му. В този случай споровете относно правата върху узаконения строеж се решават по общия исков ред.

Узаконяването се състои в съгласуване на инвестиционен проект – заснемане за узаконяване, привеждане на строежа в съответствие със съгласувания проект, заплащане на дължимите глоби и такси и издаване на акт за узаконяване.

Нови текстове в закона предвиждат за извършител, възложител или строител на незаконен обект от IV до VI категория санкция от 5000 до 20 000 лв. Минималната глоба и сега беше толкова, но максималната важеше за всички категории и беше 50 000 лв. Първите три категории обхващат национално значими обекти, язовири и пр. От IV до VI категория получават малки предприятия, къщи, а преустройствата като остъклен балкон са в последната категория.

Отделно от глобите собственикът трябва да плати и такса за издаване на всички документи по узаконяването.

Споделяне

Още по темата

Още от България