АОП: Кавички ще прецизират търсачката на обществени поръчки

Порталът е задължителен от 14 юни, но още се разработва

АОП: Кавички ще прецизират търсачката на обществени поръчки

Кавички могат да прецизират търсенето в новия портал за обществени поръчки "Централизирана автоматизирана информационна система "Електронни обществени поръчки" (ЦАИС ЕОП)", за който бяха изхарчени милиони от ЕС, а при задаване на ключови думи излизат грешни резултати. Това стана ясно от отговор на Агенцията по обществени поръчки(АОП), изпратен след запитване на Mediapool във връзка със статията "Как в България ЕК даде милиони за скриване на обществените поръчки?"

Материалът е авторска позиция на Георги Спасов, който е бил експерт в дирекция "Контрол на обществените поръчки" в Държавен фонд "Земеделие" от 2010 до 2015 г. В него са приложени редица примери как новият портал дава грешни резултати при търсене на поръчки и така вместо да подобрява, ограничава публичността и намалява конкуренцията между фирмите, които биха се състезавали с оферти, защото вероятността да не намерят някои от обявените търгове, е значителна.

Mediapool директно попита АОП как ще коментира факта, че при търсене на ключови думи, новият портал не работи коректно, например при търсене на "доставка на компютри", изскачат поръчки за "доставка на гориво". Или при търсене на поръчки за община София, изскачат такива за Враца? От ведомството признаха, че по търсене на ключови думи системата връща обобщени резултати за всички поръчки, в които има поне една от думите. И добавиха, че прецизиране на резултатите може да се постигне с поставяне на кавички.

"Порталът за обществени поръчки предоставя функционалности за бързо и разширено търсене по различни критерии. При търсене по ключови думи следва да се има предвид, че системата връща обобщени резултати за всички поръчки, в които е открита поне една от посочените думи в полето за търсене. Затова, за точността на резултатите е от значение начинът на въвеждане/дефиниране на избрания критерий. В противен случай в справката е вероятно да попаднат много по-голям брой поръчки от тези, за които реално се иска информация. Прецизиране на резултатите от търсенето може да се постигне, като в полето за търсене определена фраза се постави в кавички", уточниха от ведомството

От АОП добавят, че информация относно възможностите за търсене е посочена в ръководството за стопански субекти 5.6. Секция "Справки и отчети", което е публично достъпно, осъвременява се регулярно.

Mediapool попита дали Агенцията по обществени поръчки вече е регистрирала този проблем с новия портал и какви мерки са взети срещу консорциума изпълнител "ЕОП България". Изненадващо от отговора стана ясно, че новият портал все още е в етап на разработване.

"ЦАИС ЕОП е все още в етап на разработване. Разработването и внедряването на всеки нов модул е свързано с генериране на промени, включително във възможностите за търсене. В случай, че се идентифицира невъзможност за генериране на конкретна справка, Агенцията по обществени поръчки (АОП) уведомява незабавно изпълнителя по договора като изисква решаване на проблемите в най-кратки срокове", уточниха от ведомството.

От АОП добавиха още, че към този момент не се предвижда налагането на глоби на консорциума изпълнител. "Тъй като работата по внедряването на всички функции и възможности на системата не е приключила и приета, не се предполага налагането на глоби на този етап. При установяване на неточности и грешки в системата, те се подават към разработчика и се отстраняват своевременно", мотивираха се оттам.

Mediapool попита и кога АОП е регистрирала проблема с новия портал, защото той вече се наблюдава с месеци. В отговор от агенцията обясниха детайлно защо възникват затрудненията с използването на платформата и добавиха, че високо ценят обратната връзка от потребителите.

"Регистрираните затруднения възникват в резултат на едновременното използване, внедряването на нови функционалности и периодичното обновяване на системата. Ето защо, АОП високо цени обратната връзка, получавана от страна на крайните потребители. Нашият стремеж е при всяко обновяване на продукционната среда да решаваме възможно най-голям брой докладвани проблеми от страна на потребителите. Всички проблеми, които касаят функционалностите за търсене в системата се изпращат своевременно на разработчика за отстраняване", твърдят оттам.

От ведомството прилагат и технически детайли за системата.

"Модул "Доклади и статистически отчети" е част от разработването на системата. Той осигурява функционални възможности за предоставяне на информация относно обществените поръчки. Модулът функционира интегрирано с останалите модули на ЦАИС ЕОП, предвид което е обект на постоянна доработка от страна на разработчика на системата – Консорциум "ЕОП България". За целта не са отпускани допълнителни средства", уточняват още оттам.

В своята позиция Георги Спасов посочва, че "Платформата ЦАИС ЕОП се прави, за да се премине към изцяло електронен процес на възлагане. С изменение на Закона за обществените поръчки (ЗОП) използването на платформата става задължително за всички възложители, като графикът за постепенното задължаване за използването му ще бъде утвърден от Министерски съвет и се планира това да стане през 2020 г.". Mediapool поиска детайлна информация за този график от АОП и попита дали вече се наблюдава работещ изцяло електронен процес на възлгане на обществени поръчки?

От АОП посочиха, че с Постановление № 332 от 13 декември 2019 г. Министерският съвет е приел график за поетапно задължително използване на ЦАИС ЕОП от възложителите. Съгласно него, от 1 януари 2020 г. системата се използва от 108 възложители, които са избрани измежду най-активните и съответно с голям опит възложители. Сред тях са представители на централната администрация на изпълнителна власт, кметове на големи общини, които са водещи през последните години по броя на възлаганите от тях обществени поръчки, секторни възложители, подбрани между тези, с най-голям опит.

Използването на платформата за всички останали възложители е трябвало да започне от 1 април тази година. Заради въведеното извънредно положение, обявено с решение на Народното събрание от 13 март 2020 г., задължителното използване на ЦАИС ЕОП от всички възложители е започнало от 14 юни 2020 г.

Към 23 октомври 2020 г. в системата са регистрирани 2 534 възложители и 19 175 стопански субекти.

"Следва да се подчертае, че само за няколко месеца, от въвеждането на ЦАИС ЕОП до 23.10.2020 г., са публикувани и обработени общо 5 064 процедури от възложители, което е показател за високата функционалност на системата", заключават от АОП.

Споделяне

Още по темата

Още от България