БАБХ изсипа още милиони към "мобилните пещи" за животински отпадъци

Държавните пари за двете фирми набъбнаха до 49 млн. лв., съобщи АКФ

БАБХ изсипа още милиони към "мобилните пещи" за животински отпадъци

Българската агенция за безопасност на храните (БАБХ) със спорни аргументи е изсипала още милиони левове на т.нар. "мобилни пещи" - инсинератори за обезвреждане на животински трупове в страната. Общият размер, които са усвоили двете фирми за периода март 2018 г. – декември 2020 г., възлиза на 49 млн. лева, съобщи Антикорупционният фонд (АКФ). На щекотливия въпрос дали Министерство на земеделието ще направи проверка по изнесените нови данни за наливания на средства, бе отвърнато, че се разчита на течаща инспекция.

"Тази дейност на БАБХ с тези фирми се проверява от Агенцията за държавна финансова инспекция, ще изчакаме резултатите и ще вземем мерки", каза пред Mediapool д-р Янко Иванов, зам.-министър на земеделието и храните.

Анекс след анекс

С четири анекса от 15 декември м.г., които обаче са публикувани на 14 януари 2021 г., БАБХ е удължила сроковете на всички действащи договори за обезвреждане на животински отпадъци, сключени през 2018 г. Те се изпълняват от фирмите "Син кръст 2016" ООД (с ново име от 12 Октомври 2020 г. "ИДДД Логистик" ЕООД) и "Еко БГ – СЖП" ЕООД.  Наред с удължаването на срока на договора, БАБХ налива и нови 2.8 млн. лв. на изпълнителя "ЕКО БГ – СЖП". По този начин само за 2020 година въпросната фирма получава от БАБХ общо 30.16 млн. лв. над предвидените по договор. Общият размер на получените от двете фирми суми за периода март 2018 г. – декември 2020 г. възлиза на 49 млн. лв., уточнява Антикорупционният фонд.  Тези суми са получени чрез анекси, сключени в явно противоречие с правилата за възлагане на обществени поръчки, добавят от там.

Още през октомври 2017 г., Агенцията по храните без конкурс вкара в обезвреждането на животинските трупове и хранителните отпадъци мобилните инсинератори. Тогава ставаше дума за три инсталации на една фирма, "Син кръст 2016", чиято дейност се свързва с компании на Румен Гайтански – Вълка.

Нередностите в договорните отношения между БАБХ и "Еко БГ – СЖП" ООД и "Син кръст 2016" ООД, са обект на разследване на Антикорупционния фонд (АКФ) и журналистката Генка Шикерова още от август 2019, представено в документалния филм "Война за трупове".

Нарушенията са свързани най-вече с предоставяне на допълнителни средства чрез многократно подписване на анекси и възлагане на допълнителни услуги по обезвреждане на животински отпадъци на едни и същи фирми без спазване на законовите изисквания за изменение на договорите за обществени поръчки. Разследванията на АКФ повдигат обосновано съмнение за това дали отчетените и заплатени от БАБХ рекордни количества животински отпадъци изобщо могат да се обезвредят  със заявения пред БАБХ технически капацитет от мобилни инсинератори на двете фирми, както и дали БАБХ упражнява ефективен контрол върху дейността на изпълнителите.

"Анексите от декември 2020 г. са пример за това как БАБХ продължава порочните си практики да дава допълнителни средства на едни и същи облагодетелствани изпълнители въпреки множеството подадени сигнали за нарушения, въпреки спечеленото от АКФ дело срещу БАБХ и въпреки започналата проверка на Агенцията за държавна финансова инспекция", коментира директорът на Антикорупционния фонд Бойко Станкушев.

"Анексите са извършени в очебийно нарушение на принципите на Закона за обществените поръчки (ЗОП) и на конкретните му разпоредби относно изменението на вече сключени договори.", добавя той.

Разнобой в причините

Според обявлението на БАБХ от 14 януари 2021, поредните промени в договорите се налагат поради две групи взаимно изключващи се причини, посочват от Антикорупционния фонд.

От една страна, БАБХ сочи наличие на "извънредни обстоятелства", които не са могли да бъдат разумно предвидени от възложителя, а именно: удължаването срока на регламента, който допуска нотифицирана държавна помощ в областта на обезвреждане на животински отпадъци, отпускането на допълнителни средства от Държавен Фонд "Земеделие" и промяната в наименованието на изпълнителя "Син кръст 2016" ЕООД.

"Нито едно от тези обстоятелства обаче категорично не представлява обстоятелство от непредвидено естество, което разумният и добросъвестен възлагащ не е могъл да предвиди, както изискват приложимото българско и европейското законодателство", коментира Лора Георгиева, старши правен експерт на АКФ.

От друга страна, обявлението твърди, че възможността за промени била предвидена в документацията за обществената поръчка и в договорите. Правният анализ на АКФ показва, че и тези твърдения са неверни. Документацията по обществената поръчка не само, че не предвижда възможност за удължаване срока на договорите след 31 декември 2020 г., но изрично забранява такова подновяване.

Детайлният анализ показва, че разпоредбата на чл. 4 от договорите, която регламентира опциите за изменението им, не отговаря на законовото изискване клаузите за промените да са ясни, точни и недвусмислени. Нещо повече, тази клауза е незаконосъобразна, тъй като се стреми да въведе възможност за безкрайно продължаване на договора – резултат, който е категорично забранен от закона.

"Сключването на нови и нови анекси при очевидни нарушения на Закона за обществените поръчки възпрепятства свободната конкуренция, ограничава прозрачността и накърнява възможността за икономично и ефективно разходване на публични средства", заявява Бойко Станкушев.
"Отговорните институции трябва да действат по подадените сигнали и да спрат тези порочни практики.", добавя той.

Последствията

Преди 2 години, когато страната бе залята от случаи на Африканска чума по свинете, бившият шеф на БАБХ Дамян Илиев призна, че инсинераторите нямат капацитет да обезвреждат труповете на умъртвените и те бяха загробвани. Междувременно заради навлизането на мобилните пещи бяха затворени двата екарисажа в Шумен и Варна, които от години обезвреждаха труповете при всякакви епидемии.

Споделяне

Още по темата

Още от България

Подкрепяте ли антиинфлационните мерки на правителството?