Българската промишленост ще свие инвестициите си с над 21%

Българската промишленост ще свие инвестициите си с над 21%

Българската промишленост е песимистична и смята да намали силно инвестициите си - с 21.8 на сто, през 2020 г. спрямо предходната година, показват резултати от регулярно бизнес наблюдение на Националния статистически институт за месец март.

В общия обем на очакваните разходи за придобиване на дълготрайни материални и нематериални активи през тази година делът на частния сектор е 86.2%, като мениджърите от този сектор предвиждат намаление на инвестиционните си програми с 25.3% спрямо 2019 година.

Най-голям относителен дял в инвестициите през 2020 г. се очаква да формира производството на стоки за междинно потребление (37%), при което се предвижда понижение на инвестициите от 30.3% в сравнение с предходната година.

На второ място по прогнозен обем на инвестициите са енергийният и водният сектори (с относителен дял от 31.8%), при които се очаква увеличение с 13.6% спрямо 2019 година.

Следва производството на недълготрайни потребителски стоки, което е с относителен дял от 17.1%, като предвижданията на мениджърите са за свиване на инвестиционните програми с 30.6% в сравнение с предходната година.

По данни от същото изследването на НСИ разходите за придобиване на дълготрайни материални и нематериални активи в промишлеността през 2019 г. са се запазили на нивата от 2018 г.

Споделяне

Още от Бизнес

Колко време давате на новия парламент?