Банките продали лоши кредити за над 1.5 млрд. лв. през 2018 г.

България е трета по най-висок дял на проблемните заеми в Централна и Източна Европа

Банките продали лоши кредити за над 1.5 млрд. лв. през 2018 г.

Банките у нас са предприели сериозно прочистване на портфейлите си от лоши кредити през 2018 г. Само за година те са се освободили от проблемни заеми за 0.8 млрд. евро (около 1.56 млрд. лв.), става ясно от доклада на "Делойт" за необслужваните банкови заеми в Централна и Източна Европа.

Основно две сделки маркираха разпродажбата на лоши кредити през 2018 г. у нас – продажбата на 250 млн. евро (близо 500 млн. лв.) обезпечени и необезпечени необслужвани заеми на граждани и фирми от УниКредит Булбанк, както и сделката на ОББ с EOS Matrix за портфейл от 235 млн. евро (към 460 млн. лв.) проблемни кредити.

В периода 2015 – 2018 г. продажбата на необслужвани дългове в България възлиза на около 1.5 млрд. евро (2.93 млрд. лв.), става ясно още от доклада на "Делойт".

Продажбата на проблемни заеми е част от стратегията на банковия сектор у нас за понижаване на дела на необслужваните кредити, насърчавана от БНБ и изисквана от Европейската комисия. Причината е, че според статистиката в ЕС само четири закъсали държави имат по-висок дял на необслужваните кредити в сравнение с България по данни от 2017 г.

Благодарение на взетите мерки се отчита сериозно подобрение на качеството на активите - с 21.7% в сегмента за граждани и със 17.7% в корпоративния сегмент от 2016 г. до края на 2017 г.

Така, делът на необслужваните заети е паднал от 10% на 7.4% през 2017 г. (по отношение на кредити на физически лица), а при фирмените кредити спадът е с 2.7% до ниво от 12.5%.

Този процент обаче е третият най-висок сред държавите, които попадат в обхвата на проучването на Делойт, които са от региона на ЦИЕ.

В региона като цяло качеството на активите на банките се подобрява, въпреки че положителните тенденции не са еднакви в различните държави, сочи проучването на Делойт.

Макар че в някои страни коефициентите на необслужвани кредити се връщат към едноцифрени числа или дори приближават нивата отпреди кризата, на други пазари все още има коефициенти на необслужвани кредити, надвишаващи 10%.

"Предвид значителните сделки с необслужвани заеми, сключени между 2015 г. и 2018 г. и непрекъснато намаляващите портфейли от проблемни кредити, очакваме да видим забавяне в темповете на прехвърляне на необслужвани кредити в региона на ЦИЕ. От друга страна, като се имат предвид многобройните текущи сделки, както и тези, които предстоят в някои държави (по-бавно развиващите се банки все още оценяват възможността за продажба на необслужваните си кредити с цел ускоряване на изчистването на балансите им), е възможно пазарната дейност по продажби на кредити да продължи по-дълго от очакваното. Това вероятно ще доведе до удължаване на последната фаза на намаляване на задлъжнялостта в региона на ЦИЕ”, смятат експертите от "Делойт".

Споделяне

Още по темата

Още от Бизнес