В годишната си реч за състоянието на съюза

Барозу призова Европейският съюз да се развие във "федерация на национални държави"

Единен банков надзор първо в еврозоната отвори пак страховете за "Европа на две скорости"

Жозе Мануел Барозу

Европейският съюз трябва да се развие във "федерация на националните държави”, ако иска да преодолее кризата. Това становище изрази в сряда председателят на Европейската комисия Жозе Мануел Барозу в годишното си обръщение пред Европейския парламент за състоянието на съюза.

Според Барозу Евросъюзът ще може да отговори на очакванията на гражданите и ще устои на глобалните предизвикателства само с повече и по-дълбока интеграция.

"Сегашният Европейски съюз трябва да се развие. Нека не се страхуваме от тези думи – трябва да се придвижим към федерация от национални държави. Това е, от което имаме нужда, това е политическият ни хоризонт, това трябва да е водещо в работата ни през следващите години", каза от трибуната пред евродепутатите Барозу.

Призивът на председателя на ЕК за повече политическа и икономическа интеграция беше очакван от наблюдателите, малцина обаче вярваха, че той ще формулира идея за федерация, коментира БНР.

"Призовавам за федерация от държави, не за супердържава", подчерта председателят на Еврокомисията, като добави, че "в тези несигурни времена Европа не може да остави защитата на отделните нации на националисти и популисти".

Тази идея ще изисква нов европейски договор, Еврокомисията е готова да предложи проект до изборите през 2014-а.

Жозе Барозу обяви и предложението на ЕК за банков съюз – първата стъпка от него ще е единен надзорен орган за банките, засега само в еврозоната. В отговор на страховете, че това може да създаде Европа на две скорости, Барозу подчерта, че идеите на Еврокомисията не са само за валутния съюз и че Европа няма нужда от нови стени.

Според него страните извън еврозоната ще имат възможност да се присъединят към банковия съюз, като сключат споразумения за близко сътрудничество. Предстои уточняване на механизмите и условията за приобщаването на тези държави.

По-рано за включване на държавите извън еврозоната призова българският евродепутат Андрей Ковачев, припомня БНР.

Жозе Барозу успокои и евродепутатите с думите: "Нямаме нужда от нови институции". Те дойдоха в отговор на лансираните от определени страни и политически кръгове идеи за отделен парламент за страните от еврозоната, който да взема засягащите само тях икономически и финансови решения. Против това се обявиха категорично представителите на водещите политически групи, а преди да даде думата на Барозу, председателят на европарламента Мартин Шулц обяви, че евродепутатите няма да допуснат подобно разделение.

В писмо до председателя на ЕП Барозу слага акцент на икономиката и нейното развитие

В писмо до председателя на Европарламента Мартин Шулц, разпространено в сряда, Барозу декларира, че "трябва да гарантираме ефективен демократичен надзор и да уверим гражданите на ЕС, че този проект е техният проект, а не само проект на политическия и икономическия елит".

В изложението основна тема заема икономиката в Общността и перспективите на нейното развитие, насочено към максимално извличане на полза от влаганите ресурси. "Нашата основна неотложна политическа задача е да реформираме европейската икономика, за да постигнем устойчив растеж с високо равнище на трудова заетост", пише Барозу.

В списъка с приоритетните области той откроява намерението на ЕК да представи цялостен модел за задълбочен и истински икономически и паричен съюз. "Налице е силен консенсус, че такъв съюз е необходим повече от всякога за бъдещето на европейската икономика", заявява председателят на комисията.

Според него съчетанието от банков съюз, фискален съюз и необходимите елементи на политически съюз, ще предоставят стабилна платформа, необходима за постигането на траен растеж, заетост и конкурентоспособност.

"Икономическото обновление ще успее, единствено ако в основите му стои усещане за честност и справедливост", пише Барозу. Той съобщава, че комисията ще ускори усилията засправяне с данъчните измами и укриването на данъци, и ще гарантира, че всички сектори дават своя справедлив дял в полза на обществените финанси.

"Съветът на ЕС трябва спешно да одобри преразгледаната директива за данъчното облагане на доходи от спестявания и да предостави на комисията правомощията, необходими за договарянето на усъвършенствани споразумения, свързани с данъчното облагане на доходи от спестявания, със съседните държави", допълва той.

"Вече е ясно, че работата по предложението за данък върху финансовите сделки, което представих в миналогодишната си реч за състоянието на Съюза, трябва да напредне в рамките на засиленото сътрудничество", заявява Барозу. Според договора от Амстердам, тази процедура предвижда преодоляването на евентуално вето при взимането на решения и по този начин гласовете на група от осем държави са достатъчни в определени случаи за положителен вот по дадено предложение.

В писмото Барозу предлага също предприемането на действия за предоставянето на повече дългосрочно финансиране за реалната икономика; план за действие за борба с данъчните измами и укриването на данъци; промени, свързани с данъчните убежища и агресивното данъчно планиране от страна на дружествата; промени за банкирането на дребно, включително прозрачност по отношение на таксите и предоставяне на повече възможности за клиентите да сменят банката си.

Технологичното развитие и световните промени са основните предизвикателства, пред които е изправена Европа днес, отбелязва председателят на ЕК. Превръщането на тези предизвикателства във възможности за растеж изисква действия за подобряване на привлекателността на ЕС за инвестиции и подсилване на предприемаческия дух в Общността, за да се появят и развият нови стопански дейности.

Комисията ще продължи да оказва натиск за реформи, за да може единният пазар да разгърне целия си потенциал, по-специално чрез нов акт за единния пазар, който ще бъде предложен през октомври. След месец комисията ще представи предложения за модерна промишлена политика, последвани от план за действие, който да допринесе за развитието на по-силен предприемачески дух в Европа, както и инициатива за автомобилния сектор в края на годината.

Барозу предлага изготвяне на нови правила за държавната помощ в областта на научните изследвания и иновациите; ускоряване на работата по стандартите, сертифицирането и разработване на нов европейски подход към фалита и несъстоятелността на предприятията.

"Трябва да продължи да се отделя специално внимание на младите хора, които са особено засегнати от безработицата", допълва той. Барозу препоръчва използването на повече новаторски методи в системите на образованието и обучението, както и в службите по заетостта.

Председателят на комисията настоява за улесняване на свободното движение на работниците в ЕС; инвестиции в модерна инфраструктура и в цифровата икономика. Комисията полага усилия да се гарантира, че до 2015 г. европейските граждани ще могат да ползват интернет навсякъде, по всяко време и от всяко устройство, както и че до 2020 г. в ЕС ще е налице цялостна трансгранична свързаност на мрежите, пише той.

Сред изложените идеи на Барозу е синхронизирането на системите за ДДС за предотвратяване на нарушенията в трансграничната електронна търговия. ЕК предлага също борба с изпирането на пари и финансирането на тероризма; подобряване на обмена на сведения за съдимост; създаване на Европейска прокуратура за защита на финансовите интереси на Общността.

Барозу предлага изготвянето на доклад за гражданството, в който да бъде отбелязана необходимостта от по-сериозни действия за премахване на пречките, които възпрепятстват гражданите на ЕС да се възползват изцяло от членството на държавата им в Общността.

Споделяне

Още по темата

Още от Европа