България изнася по-малко ток заради спад на търсенето в региона

БЕХ вдига летвата на планирания облигационен заем до 400 млн. евро

НЕК, "Булгаргаз" и ЕСО остават на загуба, холдингът като цяло е с малка печалба

Снимка: БГНЕС

"Българският енергиен холдинг" (БЕХ) очаква в средата на януари 2013 г. да получи кредитен рейтинг от агенция Фитч (Fitch) и да подготви емисия от облигации, която може да стигне и до 400 млн. евро., в зависимост от търсенето. Това съобщи изпълнителният директор на БЕХ Михаил Андонов в четвъртък, когато дружествата в системата на държавния холдинг представиха резултатите си за 2012 г. Средствата ще отидат за погасяване задължения на "Национална електрическа компания" (НЕК).

Обявените от Андонов през август намерения бяха за търсене на облигационен заем от 250-300 млн. долара, после бе взето решение сумата да е 250 млн. евро. Сега става ясно, че няма да се фиксира твърда сума, а според интереса на външните инвеститори парите, които холдингът ще вземе за изплащане на дълговете на дъщерната си "Национална електрическа компания", може да стигнат 400 млн. евро.

Дълговете на НЕК, която тази година ще приключи с около 87 млн. лв. загуба, възлизат на 483 млн. евро. Те са към девет банки кредиторки и от тях само 68.5 млн. евро са за модернизация и развитие на енергийната мрежа. 160 млн. евро дължи електрическата компания на "Креди Суис" за строежа на хидровъзел "Цанков камък", а 250 млн. евро - на банков консорциум, воден от френската БНП-Париба, по синдикиран заем, отпуснат за предпроектните проучвания за строеж на АЕЦ "Белене". Падежът на ядрения заем бе отложен с година за май 2013 г.

Тези заеми са обезпечени с енергийната мрежа, но поради изискванията на третия енергиен либерализационен пакет на Европейския съюз тя трябва да премине в активите на "Електроенергийния системен оператор" (ЕСО) , който е дъщерно дружество на НЕК. За разделянето на двете дружества бе нает консорциум от четири фирми, който да предложи как да стане това и как са се преструктурират заемите на НЕК. Консултантът трябва да приключи анализа си до края на февруари 2013 г.

"Вече е свършена две трети от работата на консултанта, навлиза се във фазата на преговори с банките за преструктуриране на заемите на НЕК", каза Андонов. Той обаче не пожела да коментира какви са възможните варианти, тъй като първо трябвало да се обсъдят с кредиторите.

След това вече трябва да се изготви и самият модел за разделяне на НЕК и ЕСО и той да бъде представен за одобрение в Европейската комисия.

Макар и като цяло дружествата от групата на БЕХ да отчетоха подобряване на финансовото си състояние, НЕК и "Булгаргаз" продължават да са на загуба. Електрическата компания очаква да преодолее в средата на следващата година отрицателния си резултат, който вече е значително снижен от отбелязаната за първите шест месеца на 2012 г. загуба от 142 млн. лв., отбелязаха Андонов и шефът на НЕК Крум Анастасов. Тя е била натрупана заради това, че е трябвало да плаща на ВЕИ-централи повече от определеното ѝ от регулатора.

Загубата на "Булгаргаз" също е свита от постигнатите от 114 млн. лв. през октомври до 100 млн. лв. към момента, като намалението е заради дадената 11 на сто отстъпка в цената на газа от страна на "Газпром". Газовото дружество обаче поне още няколко години ще е на минус заради регулаторната рамка, която потискаше в последната година значително ръста на цените на природния газ в страната, стана ясно от думите на изпълнителния му директор Димитър Гогов.

През 2012 г. също така е спаднал износът на електроенергия до 7.7 млрд. кВтч в края на ноември, което е с 21 на сто по-малко спрямо същия период на миналата година, когато експортът е бил над 9.6 млрд. кВтч, каза директорът на ЕСО Иван Йотов. За сравнение през 2012 г. страната постигна рекорден износ от 10.7 млрд. кВтч. Според Йотов спадът се дължи на свитото потребление на електроенергия в региона, което от своя страна намалява цената на износната електроенергия. По думите му много търговци, които са били закупили капацитет за експорт на електроенергия, са били принудени да откажат пренос. ЕСО също ще приключи годината на загуба от 30 млн. лв., посочи шефът му.

Положителни финансови резултати отчитат от АЕЦ "Козлодуй", която за единадесетте месеца на годината е постигнала 152 млн. лв. печалба. Нейният директор Валентин Николов съобщи, че дружеството е преизпълнило плановата си производствена програма, което е станало възможно заради съкратения срок за годишния планов ремонт на двата реактора. Ядреният оператор е успял да изпълни 80% годишната си инвестиционна програма от 200 млн. лв. заради забавени преговори по поръчка.

 

Следващ по добър финансов резултат в БЕХ е газовият оператор "Бултартрансгаз", чийто директор Кирил Темелков прогнозира печалба от 115 млн. лв. за 2012 г. Дружеството е пренесло в рамките на националната газова мрежа около 3 млрд. куб. м, колкото и през 2011 г. Количествата транзитиран руски газ обаче са намалели леко. Докато през 2011 г. до Турция са транспортирани 12.02 млрд. куб. м, сега те са 12 млрд. До Гурция са транзитирани 2.5 млрд. куб. м при 2.9 млрд. през миналата година. За Македония обемите се запазват на 140 млн. куб. м.


Финансовият директор на ТЕЦ "Марица Изток 2" Боян Боев прогнозира, че топлоцентралата ще приключи годината с 450 млн. лв. печалба, което се дължи на подобрената работа на въглищните блокове и увеличената мощност на някои от тях.

Мини "Марица Изток" също ще отчетат положителен финансов резултат от 3 млн. лв., каза директорът на предприятието Теодор Дребов.

Най-малкото и най-слабо познато дружество от холдинга – "Булгартел", което държи комуникациите на енергийната група, отчита загуба от 300 хил. лв. "заради наследени стари проблеми", посочи неговият директор Никола Василев. Той обаче очаква това да се преодолее.

Михаил Андонов прогнозира, че компанията-майка ще завърши годината с 36 млн. лв. печалба, което е по-малко от миналата година. Холдингът, който има активи за 12.8 млрд. лв. обаче очаква от следващата година също да подобрява състоянието си и от финансов холдинг, който само събира дивиденти от дъщерните си дружества за тяхното управление, да се превърне в оперативен холдинг със собствени приходи.

Споделяне

Още по темата

Още от Бизнес