Бивш министър мълчи как близки до него фирми са печелили проекти по ОПАК

Бивш министър мълчи как близки до него фирми са печелили проекти по ОПАК

Бившият министър на държавната администрация Николай Василев изрази силно огорчение от факта, че е визиран в публикацията на Mediapool от 18 март като отговорен за източване на Оперативна програма "Административен капацитет" (ОПАК).

Преди ден зам.-министърът на финансите Ани Михайлова съобщи, че от проверени 183 проекта, финансирани по ОПАК, 35 са с груби нарушения.

Преди Министерството на финансите да поеме управлението на парите по ОПАК, те се управляваха от Министерството на държавната администрация и административната реформа (МДААР), ръководено от Василев и закрито след като правителството на Бойко Борисов дойде на власт.

Според проверката на звеното за одит във финансовото министерство в 35-те компрометирани проекта "има явен конфликт на интереси, нарушения на Закона за обществените поръчки и злоупотреби, извършени от кметове и неправителствени организации". Бе съобщено, че на прокуратурата са предадени 14 проекта, а Европейската служба за борба с измамите (ОЛАФ) разследва още 10. Други 11 проекта са в Агенцията за държавна финансова инспекция.

В отговора на бившия министър Николай Василев се отправят поздравления до екипа на МФ "за изнасяне на информация за нарушения от страна на бенефициентите при изпълнението на проекти по програмата."

"Нарушенията са на ниво отделни бенефициенти (общини, неправителствени организации и др.)", посочва Николай Василев.

Той обаче се въздържа от какъвто и да е коментар на изнесени факти за това как близки до него фирми са печелили финансиране по ОПАК по времето, когато Василев бе министър.

В момента Николай Василев е изпълнителен директор на компания "Експат груп", в която участва и дружеството със специална инвестиционна цел "Еспат бета" АДСИЦ. В пространна публикация по темата в. "Капитал" писа, че това дружество е учредено през зимата на 2008 г., когато Василев е министър, и негови учредители са Моника Йосифова, съветник на тогавашния премиер Сергей Станишев и собственик на пиар-агенцията "Актив груп"; майката и съпругата на Василев; главният секретар на МДААР Биляна Дакова; адвокатът Иван Тодоров.

В самата група "Експат" работят поне петима служители на бившото МДААР. Двама от тях - бившият зам.-министър Мария Дивизиева и експертът Милена Велинова, са имали пряко отношение към одобряването на бенефициентите по ОПАК.

Преди да учредят "Експат бета", част от фирмите учредители (формиращи над 50% от капитала) са печелили обществени поръчки именно от тази програма, управлявана от МДААР.

Проверката на в. "Капитал" показва, че в "Експад бета" АДСИЦ 10% от акциите притежава Моника Йосифова (лично и през фирмата ѝ "Актив груп"), рекламната агенция "Оксиген" има 11.93%, "Експат груп" - 3 %, адвокат Иван Тодоров - 3.33%, майката на Василев - 0.67%, съпругата му - 1.67%, главният секретар на МДААР Биляна Дякова - 6.07%, "Бенчмарк фонд 2&3" - 30%, и др.

При увеличаването на капитала няколко месеца по-късно "Сиела софт енд паблишинг", управлявано от адвокатската кантора на Иван Тодоров и брат му Веселин Тодоров, придобива 11.12%, а "Оксиген" увеличава дела си до 20%.

През лятото на 2008 г. "Оксиген" ЕООД печели обществена поръчка на МДААР с предмет "мониторинг на изпълнението на специализирано обучение по английски език за работа с институциите на Европейския съюз". Средствата идват от ОПАК, а фирмата предлага цена от 208 хил. лв. за извършването на пет хиляди проверки.

Към момента на възлагането на поръчката "Оксиген" е съакционер със съпругата и майка на министъра, както и с главния секретар на министерството Биляна Дякова.

Друг акционер в "Експат бета" - "Актив груп", държи 20% от дяловете в "Консорциум за диалог с администрацията", който пък печели поръчката за "информиране на широката общественост" за програма ОПАК с оферта за 1.2 млн. лв. Собственичката на "Актив груп" Моника Йосифова е управител на консорциума. Комитетът за наблюдение на ОПАК пък по това време се ръководи от зам.-министър Мария Дивизиева, сега управляващ директор на "Експат груп".

"Сиела софт енд паблишинг" АД е изпълнител на поръчка за обучение на магистрати и съдебни служители, възложена от ВСС (финансирана със средства по ОПАК) на стойност близо 500 хил. лв. С министерството, управлявано от Николай Василев, пък издателството има поддоговор за 50 хил. лв. за обучение на чиновници за работа с приетия преди няколко години Закон за електронното управление. В консорциум с други фирми "Сиела софт енд паблишинг" е изпълнител на поръчки за над 1.5 млн. лв., като всичките средства идват от ОПАК.

Изводите от връзките между фирмите в инвестиционното дружество, физическите лица и ръководството на МДААР и съответно управлението на ОПАК се налагат сами. Дори да няма нарушения в печеленето на проектите, има очевиден конфликт на интереси.

Проверката може да каже, например, струва ли "информирането на широката общественост", което е било поето от Моника Йосифова, 1.2 млн. лв., колкото тя е взела по ОПАК.

Споделяне

Още по темата

Още от Бизнес

Какво очаквате от президента Радев през неговия втори мандат?