Бизнесът не харесва единствената безвъзмездна антикризисна мярка на кабинета за малките фирми

Мярката с грантове между 3000 лв. и 10 000 лв. трябва да се преработи, твърди асоциация

Бизнесът не харесва единствената безвъзмездна антикризисна мярка на кабинета за малките фирми

Бизнесът разкритикува поредната антикризисна правителствена програма – за безвъзмездна помощ на фирмите от 3000 до 10 000 лв.

Става дума за нова мярка в подкрепа на микро и малки фирми по Оперативната програма "Иновации и конкурентоспособност", която е на обща стойност 173 млн. лв.

Това е единствената мярка на правителството, която предвижда безвъзмездна помощ за малкия бизнес, а не кредити заради пандемията. В случая не се брои схемата 60/40, защото правителството я лансира като мярка в подкрепа на работните места, а не на фирмите. 

Кандидатите трябва да отговарят на изискванията по Закона за малките и средни предприятия и да са юридически лица или еднолични търговци, регистрирани по Търговския закон или Закона за кооперациите. Те трябва да са регистрирани преди 01 януари 2019 г. и през последните две години да са осъществявали стопанска дейност. Условие е към 31 декември 2019 г. предприятието-кандидат да не е имало финансови затруднения, като се предлага да се вземе под внимание дали има регистриран спад от поне 20% в оборота му за предходния месец от подаване на заявлението.

В процедурата ще могат да участват само предприятия, които не могат да кандидатстват за финансиране по други европейски програми. Помощта може да се използва за разходи, необходими за преодоляване на недостига на средства или липса на ликвидност, настъпили в резултат на пандемията.

Подаването на документи по процедурата, както и оценката, ще се извършва изцяло онлайн чрез Информационната система за управление и наблюдение на средствата от ЕС в България (ИСУН 2020). Крайният срок за подаване на документите е 16:30 часа на 30.05.2020 г.

"По начина, по който е структурирана схемата, тя няма как да проработи реално за малкия бизнес, и по-скоро ще доведе до разочарование у тези, които ще опитат, както и отваря възможност за злоупотреби от недобросъвестни кандидати с ценните особено в този момент европейски средства за бизнеса", смята Българската асоциация на консултантите по европейски програми (БАКЕП).

Според асоциацията микрофирмите не могат да се справят със сложните формуляри и условия през ИСУН. Изисква се дребният собственик да се подпише под декларации за статута му по ЗМСП и по специфичното законодателство за еврофондовете, непосилни за разбиране от кандидата, под угрозата за връщане на 100% от помощта с лихви при деклариране на неверни обстоятелства, допълват от асоциацията.

Като възможности за злоупотреба асоциацията счита условието кандидатстването да става на базата на оборота от последния месец, сравнен с 2019 г., но без да са нужни доказателства. Освен това няма конкретизирани допустими типове разходи.

Размерът на грантовете от 3000 лв. до 10 000 лв. не може да има реален ефект за подкрепа на никой производствен бизнес, смята асоциацията.

Според нея администрацията няма капацитет да обработи 25 000 кандидатури до края на месец юни, ако се запълни целият обем на програмата.

Затова асоциацията предлага схемата да се раздели на две. Едната част да е за регистрирани по ДДС дружества, с по-големи грантове, а другата да е за нерегистрирани по ДДС, които да получават грант до 3000 лв. при изключително опростено кандидатстване.

Споделяне

Още по темата

Още от Бизнес