Бизнесът ни продал в Европа близо 9.5 млн. парникови квоти

Бизнесът ни продал в Европа близо 9.5 млн. парникови квоти

Пет български предприятия са успели да продадат 9 468 274 квоти спестени парникови газове в европейската схема за търговия с емисии ден преди да изтече крайният срок, в който могат да направят това преди на България да се отнеме разрешителното.

Страната ни ще загуби правото да участва в търговията на 30 юни 2010 г., заради проблеми с отчитането на изхвърлените в атмосферата вредни газове, които бяха констатирани в средата на май от Секретариата на Конвенцията за изменението на климата..

Реално българските предприятия със спестени емисии ще имат право и след 30 юни да си открита сметка в европейските регистри за парникови газове, но няма да имат възможността да прехвърлят квоти, съобщиха във вторник от Изпълнителната агенция по околна среда (ИАОС).

Освен на европейския пазар, търговия с парникови газове в последните м есеци е ставала и на вътрешния, като от ИАОС са регистрирали две транзакции между български предприятия, но за минимални количества.

В Националния регистър на парниковите квоти са открити 139 операторски сметки, 23 от които са лични – тоест на физически или юридически лица, които не участват в националното разпределяне на правата за изхвърляне на парникови газове.

За вписване в регистъра инсталациите, получаващи до 25 хил. квоти годишно плащат 50 лв. ежегодно, заводите с емисии над 25. хил. плащат по 0.004 лв. на квота на година За юридически и физически лица, които не участват в разпределението, таксата е 100 лв.

В същото време от Министерството на околната среда и водите съобщиха, че Прилагащият орган към Комитета по изпълнение на задълженията на страните по Протокола от Киото окончателно е потвърдил отмяната на акредитацията на България за участие в механизмите по Протокола, включително международната търговия с емисии. Това заключение се основава на лошото качество на докладваната от България инвентаризация на емисиите през април 2009 г. и на констатациите от проверка в страната през септември 2009 г., която отчита липса на напредък след дадените препоръки.

На заседание в Бон във вторник обаче България е получила възможност за по-благоприятна и ускорена процедура за възстановяване на акредитацията си, като представи подобрена информация за инвентаризацията на парникови газове и на тази основа поиска проверка на място от международни експерти.

В решението се оценява факта, че страната е доказала готовност и ангажираност да разреши възникналите проблеми, доказателство за което са изпълняваните вече и периодично актуализирани от нея мерки.

По предвиждания на Секретариата на Конвенцията, експертна група ще посети България в периода септември-октомври т.г., като най-късно резултатите от проверката се очакват през ноември т.г. При подобен сценарий се предвижда възстановяването на акредитацията да стане преди края на тази година.

Споделяне

Още по темата

Още от Greenpool

Одобрявате ли промяната в стратегията на ваксинацията срещу Covid?