Посредници от Япония и Испания с интерес да купят български СО2-квоти

Посредници от Япония и Испания с интерес да купят български СО2-квоти

Министерството на околната среда и водите (МОСВ) е провело четири предварителни срещи с посредници от Япония и Испания за продажба на свободните въглеродни емисии, които България има право да продаде в рамките на международната търговия с парниковите газове на правителствено ниво, съобщиха от ековедомството във вторник.

За да стане това обаче, страната ни трябва да създаде Схема за зелени инвестиции в България, по която вече е започнала работата.

България разполага с предписани емисионни единици по Протокола от Киото, които може да продаде в периода 2008 – 2012 г., без да наруши задълженията си по международните договорености. Предварителните оценки показват, че страната ни би могла да търгува 40 млн. единици годишно в рамките на периода на Протокола от Киото. Към момента цената на една единица е в границите 9 – 11 евро.

Проучване от Световната банка за възможностите на България за създаване на Схема за зелени инвестиции беше направено още през 2004 г., но впоследствие дейностите в тази посока бяха прекратени, но сега стават приоритетни за МОСВ, допълниха от ведомството.

Екипът работи за установяване на правен механизъм за търговия със свободните емисии съвместно с Министерство на финансите и Министерство на икономиката, енергетиката и туризма. В началото на 2010 г. се очаква паралелно с подготовката на правния механизъм, да стартират реални преговори с купувачи на свободните емисии на страната ни.

България се конкурира с други страни от Централна и Източна Европа, които са потенциални продавачи на спестени емисии. В момента на международния пазар за търговия с емисии функционират схеми за търговия с емисии в няколко страни – Румъния, Чехия, Украйна, Полша, Латвия и Унгария. 

Всички страни купувачи на такива емисионни единици имат изискване за “позеленяване” на средствата от продажба, т.е. получените средства да бъдат изразходвани за проекти и други дейности, водещи до намаляване на емисиите на парникови газове.

България смята да вложи парите от продажба на спестените емисии в схема за финансиране на проекти за саниране на сгради, като министърът на околната среда и водите Нона Караджова преди време заяви, че е възможно държавата да предоставя безвъзмездно до 90 на сто от стойността на мерките за енергийна ефективност. Ще се финансират и проекти за производство на енергия от възобновяеми енергийни източници, по думите на министъра на икономиката, енергетиката и туризма Трайчо Трайков.

Споделяне

Още по темата

Още от Бизнес