Близо 12 000 места са свободни в държавната администрация

Кабинетът отчете намаление на чиновниците с около 3000 през 2015 г.

Близо 12 000 места са свободни в държавната администрация

Ръст на незеаетите щатни бройки и намаляване на държавната администрация. Това сочи докладът за състоянието на администрацията през 2015 г., който беше одобрен от правителството.

Близо 12 000 щатни бройки в държавната администрация не са били заети през 2015 г. Това е 8.5% от общата численост на администрацията от 137 799 чиновника. Тя нараства спрямо 2014 г., когато незаетите бройки са били 7.2% от 140 676 чиновника или 10 128.

Министерство и държавни ведомства предпочетат да държат свободни места, за да могат да използват тези средства за допълнително материално стимулиране на останалата администрация.

Като цяло чиновниците на държавна служба са намалели с 2968 души през 2015 г. спрямо година по-рано.

Общата численост на държавната администрация възлиза на 137 799 души. По-голямата част от нея – 104 604 чиновника работят в централната администрация, която е съсредоточена предимно в София. Това е намаление с 2.9 на сто спрямо 2014 г., е посочено в правителственото прессъобщение.

Числеността на териториалната администрация е 33 195 щатни бройки и тя нараства с 0.5 на сто.

Над четири пети от предоставените услуги на населението и бизнеса са дело на Националната агенция за приходите (НАП). Данъчните са извършили 371 717 737 услуги, което е 80.47% от общия брой на предоставените услуги за 2015 г., е посочено в съобщението.

Като добра практика на НАП се отчита започналото подаване на декларации с персонален идентификационен код от физически лица и други администрации.

Споделяне

Още от България

Какво очаквате да свърши служебното правителство?