Близо 15-процентен спад за година в износа за страни извън ЕС

Износът на България за трети страни (извън ЕС) намалява с 14,8 процента през периода януари-май 2014 г. спрямо същия период на 2013 г., съобщи Националният статистически институт в четвъртък. Износът за трети страни за посочения период е в размер на 6,1 млрд. лева.

Основни търговски партньори на България от трети страни са Турция, Китай, Сингапур, Русия, Македония и Обединените арабски емирства, които формират 54,4 процента от износа за трети страни.

През май 2014 г. износът на България за трети страни е намалял с 0,6 процента спрямо същия месец на предходната година и е в размер на 1,4 млрд. лева.

Вносът намалява с 5,2 процента и е на стойност 7,8 млрд. лева. Най-голям е стойностният обем на стоките, внесени от Русия, Турция, Китай и Украйна. През май 2014 г. вносът на България от трети страни се увеличава с 0,5 процента спрямо същия месец на предходната година и е в размер на 1,8 млрд. лева.

Външнотърговското салдо на България с трети страни през периода януари-май 2014 г. е отрицателно и е на стойност 1 766,9 млн. лева.

През периода януари-май 2014 г. общо за трети страни и ЕС са изнесени стоки за 16,4 млрд. лв. и спрямо същия период на 2013 г. износът намалява с 5,4 на сто, а общата стойност на внесените стоки е 20,1 млрд. лв. и намалява с 0,1 процента, отчита НСИ.

Общото външнотърговско салдо е отрицателно през периода януари-май 2014 г. и е на стойност 3 719,8 млн. лв., което е с 924,5 млн. лв. повече от салдото за първите пет месеца на 2013 година. През май 2014 г. общото външнотърговско салдо е отрицателно на стойност 636,9 млн. лв., съобщава НСИ.

Споделяне

Още по темата

Още от Бизнес