БНБ ще може да емитира ценни книжа

Механизмът за ликвидна подкрепа на банки предстои да бъде одобрен от парламента

БНБ ще може да емитира ценни книжа

Българската народна банка (БНБ) ще може да емитира ценни книжа.

Това предвиждат промени в няколко закона, направени чрез законопроекта за публичните финанси.

Те бяха одобрени на второ четете от бюджетната комисия в четвъртък следобед без никакъв дебат и се очаква скоро да бъдат приети окончателно от парламента.

Промените са елемент от т. нар. механизъм за подкрепа на банки в кризисни ситуации.

По закон и в момента централната банка може да емитира дълг, но реално тя не го е правила от въвеждането на валутния борд у нас насам. Дори липсва наредба за реда, по който може да става това. Затова сега се предвижда да се напише подобна наредба.

Според правилата на валутния борд БНБ не може да кредитира търговски банки, освен при ликвиден риск за системата и то за максимум от три месеца и срещу високи обезпечения (наредба 6). Заради крайно тежките изисквания на наредбата тя не бе приложена дори в банковата криза през 2014 г. Отново според наредбата въпросното кредитиране може да е само до размера на депозита на управление „Банково“. След въвеждането на опцията за емитиране на ценни книжа най-вероятно идеята е кредитирането да може да бъде и в по-голям размер.

От текстовете в законопроекта не става ясно дали дългът на БНБ ще може да се купува само от финансовото министерство или и от търговските банки. Проектът обаче предвижда сребърният пенсионен фонд, който сега е част от фискалния резерв и стои на депозит в БНБ на отрицателна лихва, да може да се сдобива с книжата на БНБ, ако тя реши да издаде такива при извънредна ситуация.

Депутатите от ГЕРБ в четвъртък не успяха да дадат подробности по приетите текстове, а също и да обяснят разликата между финансовата подкрепа, която ще може да оказва на банките БНБ, и тази от правителството.

През пролеттта, след мащабната проверка на българския финансов сектор от страна на Международния валутен фонд (МВФ) и Световната банка, България получи препоръка да създаде механизъм за ликвидна подкрепа на трезори под натиск. Заради липсата на ясно разписан подобен механизъм през лятото на 2014 г. БНБ и Министерството на финансите срещнаха сериозни трудности в намирането на законови инструменти, с които да действат в условията на ликвиден натиск. След натиска върху ПИБ, когато банката за ден плати на депозанти над 800 млн. лв., спешнно се наложи БНБ и Министерството на финансите да убеждават останалите банки да предоставят заем на държавата в размер на 1.2 млрд. лв., които мигновено бяха вложени като държавен депозит в ПИБ. За една нощ пък Европейската комисия одобри финансирането, както изискват правилата за държавната помощ. Така, въпреки липсата на механизъм, властите успешно овладяха ликвидната криза в ПИБ през 2014 г.

За да не се повтаря екстремният сценарий от 2014 г. обаче, през 2015 г. ГЕРБ въведе в българското законодателство европейските процедури за спасяване на банки, които дават възможност трезорите да получават извънредна публична финансова подкрепа в определени случаи. Условията за това са описани в Закона за възстановяване и преструктуриране на кредитни институции и инвестиционни посредници.

За да се направи механизмът за подкрепа реално действащ обаче, се наложи тази година Министерството на финансите предложи и допълнителни промени в няколко закона чрез промените в Закона за публичните финанси.

Според одобрените от депутатите текстове Министерството на финансите ще има правото да прави депозити в банки, но заедно с това ще може да купува от името на държавата кредитни пакети и други финансови активи „при прилагане на държавни инструменти за финансова стабилизация и предоставяне на извънредна публична финансова подкрепа“.

Въпросната извънредна подкрепа ще се предоставя по решение на Министерски съвет, като за нея ще се изисква разрешение от ЕК заради правилата за държавните помощи. С решението на правителството ще се определят и условията и мерките, които дадена банка трябва да изпълни, за да получи извънредната подкрепа.

В тектовете на законопроекта няма ясни гаранции за прозрачност на процеса по предоставяне на извънредна финансова подкрепа на банки, макар че по правило решенията на правителството са публични.

Споделяне

Още от Бизнес

Подкрепяте ли антиинфлационните мерки на правителството?