Борисов за спрените поръчки: Не искам никакво съмнение, че нещо не е както трябва

Снимка: БГНЕС

Да се спират обществени поръчки, за които се появяват и най-малките съмнения за нередности, разпореди министър-председателят Бойко Борисов на правителственото заседание в сряда. След заседанието финансовият министър Владислав Горанов съобщи пред репортери, че са прекратени поръчки за около 600 млн. лева. Сред тях са поръчката за нови лични документи на стойност 500 млн. лв. на МВР, поръчка на Югозападното горско стопанство за изграждане на горски пътища за 95 млн. лв., поръчки за благоустройството на Варна и Златни пясъци и други.

Публикуваме стенограмата от правителственото заседание:

Точка 3

Проект на Решение за утвърждаване на годишните разчети на сметката за средствата от Европейския съюз на Държавен Фонд "Земеделие“ за 2016 г.

Десислава Танева: Уважаеми господин премиер, предвидени са разплащания за тази година в размер на 2.181 млрд. лв. по всички програми на Държавен фонд "Земеделие“, които подкрепят с различни инструменти земеделието в страната. И в областта на рибарството.

Бойко Борисов: Там съм казал и за обществената поръчка за Южноцентралното държавно предприятие – прекратявате я и я правите наново. Не искам никакво съмнение, че нещо не е както трябва, грам съмнение не искам. Много ясни, прозрачни правила! Да отпадне всякакъв дебат дали е защитен общественият интерес и публичните средства! Това е към всички. Ако трябва – повече медии, повече публичност, но да се знае всеки лев, че е отишъл за това, което трябва.

Д. Танева: Добре.
Б. Борисов: Приема се.
* * *
Точка 26

Доклад за изменение на Решение, прието с Протокол №48 от заседанието на Министерския съвет на 27 ноември 2015 г., по т. 30 от дневния ред, за развитие на българските лични документи и осъществяване на дейността по тяхното издаване след изтичане на срока на Рамково споразумение №І-9133/14.04.2009 г.

Румяна Бъчварова: Уважаеми колеги, предлагаме да се отмени решение, прието с Протокол №48 от заседанието на Министерския съвет на 27 ноември 2015 г. по т. 30 от дневния ред за развитие на българските лични документи и осъществяване на дейността по тяхното издаване след изтичане на срока на рамково споразумение от 2009 година и да се приеме решение, което ще ви прочета накрая, но искам да ви обясня защо се налага това.
По информация, предоставена от БНБ и Министерство на финансите и след проведени допълнителни консултации по предстояща реорганизация на печатницата на БНБ, бяхме осведомени, че ще бъде освободен материален ресурс под формата на сгради, съоръжения и производствен капацитет, който може да бъде използван за извършване на част от дейностите по издаване на българските лични документи. Това ще доведе до икономия на обществен ресурс, подобрен контрол върху доставката на бланки и материали, които се влагат в изготвянето на документите. Използването на вече създадени съоръжения ще намали сроковете за въвеждането на новите български лични документи. Разглеждането на такива нови възможности, както и изследването на други допълнителни варианти, създава предпоставките и основанието за формиране на настоящото предложение за приемане на решение на Министерския съвет.

Съществуващата Централизирана информационна система с децентрализирано персонализиране на българските лични документи за самоличност, за пребиваване и за управление на моторни превозни средства е с осигурена поддържка до 29.03.2016 година на част от системите и до април 2016 година на останалата част от тях. Обявената на 29 януари обществена поръчка с предмет "Изграждане, поддръжка и експлоатация на централизирана система за персонализиране на български лични документи“ ще продължи повече от шест месеца от датата на нейното обявление. Постъпило е искане от заинтересован кандидат за удължаване на първоначално определения срок от възложителя във връзка със срещнати трудности при превода на документите и се смята, че осигуряването на следгаранционната поддръжка на сега съществуващите системи след изтичане на сроковете ще бъде невъзможно.
Горните обстоятелства мотивират предложението да внеса решение на Министерския съвет, което да отговаря на новата фактическа обстановка.

Проектът няма пряко или косвено да доведе до промени в държавния бюджет. Затова предлагам да приемем решение със следните три точки:

Първо. Отменя Решение, прието с Протокол №48 от заседанието на Министерския съвет на 27 ноември 2015 година по т. 30 от дневния ред за развитие на българските лични документи и осъществяване на дейността по тяхното издаване след изтичане на срока на Рамково споразумение.

Второ. Заместник министър-председателят по коалиционната политика и държавна администрация и министър на вътрешните работи да възложи обществена поръчка за срок до една година за следгаранционна поддръжка на съществуващата централизирана информационна система с децентрализирано персонализиране на българските документи за самоличност, за пребиваване и за управление на моторни превозни средства, всички документи.

Трето. Заместник министър-председателят по коалиционната политика и държавна администрация и министър на вътрешните работи да определи нов модел за централизирано персонализиране на българските лични документи.

Б. Борисов: Преценихме, че е по-добре да отменим тази обществена поръчка, да опитаме с ресурса на държавата да се справим. Това е най-прозрачният, най-чистият вариант, все пак е поръчка за 500 милиона. Считам, че ако държавата върши тази дейност чрез своите инструменти – в случая основният фактор, който следи, би трябвало и му имаме пълно доверие, това е БНБ, да си го направим по този начин.

В публичното пространство се заговори за тази поръчка. Според нас – направихме консултация с Дончев, Горанов, с възможностите, които имаме, мисля че това е една добра гаранция за самите лични данни. Няма да ги предоставяме, да не ме разберете грешно, че съм против, подценявам или се съмнявам в чуждите или европейски компании, но националната сигурност по този начин се гарантира, според мен, най-добре. Разбира се там, когато има някаква дейност, вие ще прецените кое може и кое не може да се аутсорсва впоследствие.
Затова отменяме това решение, за което благодаря за подкрепата!

Споделяне

Още по темата

Още от България