Брюксел препоръча повишаване сигурността на европейските АЕЦ

Българските реактори се нуждаят от алтернативно захранване и резервна командна зала

Гюнтер Йотингер

В Европейския съюз няма нито една атомна централа, която да се налага да бъде спряна от експлоатация в близко бъдеще, но все пак не всички международни стандарти за ядрена безопасност се прилагат и са нужни допълнителни мерки за повишаване сигурността на европейските АЕЦ, които се оценяват минимум на 10 млрд. евро. Това съобщи еврокомисарят Гютнер Йотингер, който представи в четвъртък в Брюксел проектодоклада на Европейската комисия от проведените миналата година стрес тестове на атомните централи в Европа след ядрената катастрофа в японската АЕЦ "Фукушима".

За V и VІ блок на АЕЦ “Козлодуй” се препоръчват проучвания на сеизмичните рискове и оценки до какви ефекти може да доведе евентуална комбинация от екстремни климатични условия. Брюксел съветва да се предприемат и допълнителни мерки за гарантиране на алтернативно захранване на контролните системи в случай на авария, както и за осигуряване на резервната командна зала и за още гаранции за предотвратяване на водородна експлозия, предаде БНР.

 

Подобни препоръки са отправени и към много от останалите действащи ядрени реактори на територията на Евросъюза, показва проектът на доклад, който ще бъде представен днес. Той не съдържа никаква класация по държави или мощности и никакви оценки кои са най-опасните и кои – най-безопасните атомни централи.

 

"Като цяло положението е удовлетворително, но няма място за самодоволство. Всички участващи органи трябва да работят, за да гарантират, че във всяка една атомна електроцентрала в Европа се прилагат най-високите стандарти за безопасност. В интерес на безопасността на нашите граждани“, заяви Йотингер.

 

Анализирани бяха 145 ядрени реактора в 15 страни членки, разположени в близост до 68 градове в Евросъюза. В 30-километровия обсег на 111 от мощностите живеят около 100 хил. души. Доброволно в стрес тестовете са включиха и Швейцария с нейните пет реактора и Украйна с 15 ядрени блока.

 

Според анализа на ЕК сегашните стандарти за изчисляване на риска при земетресения не се прилагат за 54 реактора, а за наводнение – при 62 ядрени блока. Във всяка атомна електроцентрала следва на място да са на разположение сеизмични измервателни уреди за измерване и предупреждаване за възможни земетресения. Тези измервателни уреди следва да бъдат инсталирани или подобрени при 121 реактора, пише в проектодоклада.

 

Той препоръчва още на 32 реактора да се инсталират системи за контролирано изпускане от херметичната обвивка, снабдени с филтри, които да позволяват безопасно снижаване на налягането в херметичната обвивка на реактора в случай на авария. 32 реактора все още не са оборудвани с такива системи.

 

Съоръженията за справяне с тежки аварии трябва да се съхраняват на места, защитени дори в случай на общо разрушаване, откъдето те да са бързо достъпни. Засега това не е така при 81 реактора в ЕС.

 

В случай че при авария главната контролна зала стане непригодна за хора, трябва да бъде на разположение резервна аварийна контролна зала. Такива зали все още не са на разположение за 24 реактора, сред тях и тези в АЕЦ "Козлодуй".

 

Европейската комисия не може да задължи страните да се съобразят с препоръките ѝ, но ще иска от ядрените регулаторни органи на всяка страна членка до края на 2012 г. да представят свои национални планове за действие с график за изпълнение на предписаните мерки. В началото на 2013 г. тези планове ще бъдат подложени на партньорски проверки и през юни 2014 г. ще е ясно как се прилага

 

По оценки в доклада по-нататъшното обезопасяване на ядрените мощности ще струва от 30 до 200 милиона евро за всеки отделен реактор, като общият размер на необходимите за целта средства в рамките на Евросъюза се очаква да бъде между 10 и 25 милиарда евро.

 

Освен това се планира в началото на 2013 г. ЕК да представи преработен вариант на настоящата директива за ядрена безопасност. Предложените изменения ще бъдат съсредоточени върху изискванията за безопасност, задачите и правомощията на регулаторните органи в областта на ядрената енергетика, прозрачността, както и върху наблюдението.

 

Ще последват допълнителни предложения относно застраховането и отговорността за ядрените обекти и относно максимално допустимите нива на радиоактивно замърсяване на храни и фуражи.

Споделяне

Още по темата

Още от Бизнес

Ако съдите по първите му стъпки, какъв е основният приоритет на служебния кабинет?