България е с най-ниското почасово заплащане в ЕС от 3.7 евро

България е с най-ниското почасово заплащане в ЕС от 3.7 евро

Почасовото заплащане в България е най-ниското в целия Европейски съюз – 3.7 евро на час. Пред нас са Румъния с  4.4 евро на час, Литва с 5.8 евро на час, Латвия с 6 евро на час, Унгария и Полша -  с по 7.5 евро на час, Словакия - 8 евро на час.

Това сочи  анализ на Евростат за разходите за труд за час в Евросъюза през 2012 година, цитиран от БТА.

Най-добре платени са работещите в Швеция, които получават по 39 евро на час, Дания - 38 евро, Белгия - 37 евро, Люксембург - 35 евро, Франция - 34 евро, Ирландия, Германия и Финландия - по 30 евро и др.

Почасовите разходи за труд в ЕС са най-високи в сферата на промишлеността - 24 евро, следвани от услугите – 23.7 евро и строителството - 21 евро.

В рамките на ЕС най-значително увеличение на почасовото заплащане е регистрирано в Австрия – 15.5 на сто, Словакия – 13.8 на сто, Финландия – 13.7 на сто и Белгия - 13 на сто. Най-нисък ръст се наблюдава в Португалия – 0.4 на сто и Ирландия – 0.8 на сто.

Гърция е единствената страна, където се наблюдава намаление на почасовото заплащане – с 11 на сто.

България обаче е в челото на страните извън еврозоната, където за периода 2008-2012 е регистриран най-висок ръст в почасовото заплащане - 42 на сто. През 2008 у нас българинът е получавал по 2.6 евро на час, докато през 2012 за час труд се получава  3.7 евро на час.

Подобно повишение на почасовото заплащане е регистрирано още в Румъния – 26.7 на сто, Чехия - 15 на сто и Естония - 7 на сто.

Данни на НСИ за почасовото заплащане през 2010 годинапоказват, че у нас по този показател най-добре са били заплатени работещите в далекосъобщенията и в сферата на създаването и разпространението на информационни и творчески продукти - по 8 лева брутна часова заплата. Работещите в сферата на производство и разпространение на електроенергия и газови продукти са получавали по 7.65 лева на час, във финансовия и застрахователния сектор - по 7.23 лева на час, в добивната промишленост - по около 6 лева на час.

Най-ниско на час са били заплатени работещите в хотелиерството и ресторантьорството - по 2.42 лева на час, в сферата на административните и спомагателни дейности - по 2.56 лева на час, в търговията, културата и преработвателната промишленост - малко над 3 лева на час.

Най-добре платените професии у нас са били тези на специалистите, квалифицираните работници и ръководителите със средно почасово заплащане между 8 - 10 лева, чийто общ брой в страната е бил над 600 хиляди души. Най-ниско у нас са платени хората, които са били заети с услуги за населението, търговия и охрана, като техния общ брой е бил около 480 хиляди, а почасовото им заплащане - по 3.18 лева, показват данните на НСИ.

Споделяне

Още от България

Кой е най-добрият вариант след падането на кабинета "Петков"?