Дълъг списък с привилегии за агентите на ДАНС

Дълъг списък за допълнителни възнаграждения и привилегии одобриха депутатите за служителите на новата Държавна агенция "Национална сигурност" (ДАНС) при второто четене на закона в петък. Държавните служители в ДАНС ще са с ранг агенти и сътрудници.

Няма да има таван за трудовите възнаграждения, като най-ниското не може да е по-малко от две средни работни заплати в бюджетната сфера, тоест – не по-малко от 1000 лв. при сегашните равнища.

Към основната заплата ще получават допълнителни пари за прослужено време - две на сто върху основното месечно възнаграждение за всяка година стаж, но не повече от 40 на сто.

Допълнителни пари са предвидени за специфични условия на труд, извънреден труд, научна степен, работа при вредни за здравето условия, за постигнати резултати в служебната дейност въз основа на оценка. Трудът на държавните служители в агенцията ще се зачита като първа категория.

ДАНС ще поема разноските по отиване и връщане от почивка на служителите си и техните семейства на територията на страната, когато те ползват годишния си платен отпуск. Конкретните условия за това ще се определят със заповед на шефа на ДАНС.

Агенцията поема разходите на служители при преместването им от други населени места. На онези, които ползват жилище при свободно договаряне, ДАНС ще изплаща компенсационни суми при условия и ред, определени от МС.

Председателят на ДАНС заедно с финансовия министър ще определи категориите служители, които ще получат застраховка “Гражданска отговорност” за сметка на държавата.

При смърт на служител при изпълнение на служебните задължения разноските за погребението се поемат от ДАНС.

Освен че ще имат задължително здравно и социално осигуряване за сметка на държавата, служителите на агенцията ще могат да ползват лечебните заведения на МС, МО и МВР.

ДАНС ще осигурява храна за служителите си или задължителни порционни пари.

При изпълнение на дейности, свързани с вредни за здравето последици, служителите ще получават предпазна храна или противоотрови.

При изпълнение на служебните си задължения служителите на суперагенцията ще пътуват безплатно в обществения градски транспорт.

Председателят на ДАНС ще определя вида и модела на униформеното облекло, реда за предоставянето и носенето му, символите, отличителните знаци, както и други принадлежности, свързани с изпълнението на служебните задължения в ДАНС. На служителите на агенцията ще се осигуряват представително и униформено облекло. По предложение на Елиана Масева (ДСБ) служителите няма да могат да получават левовата му равностойност.

Служителите в агенцията ще могат да се кандидатират за всякакви изборни длъжности, а ако бъдат избрани, местата им в ДАНС се пазят за времето на мандата, след който могат да се върнат обратно на заеманите длъжности. По предложение на Любен Корнезов (БСП) отпадна възможността това да важи за служители на ДАНС, избрани за президент и вицепрезидент.

Освен че ще са деполитизирани, служителите в ДАНС няма да имат право на стачка и не могат да отказват изпълнение на служебни задачи по религиозни мотиви.

При второто четене в петък депутатите гласуваха закона текст по текст, като дясната опозиция възрази на голяма част от предвидените привилегии.

Достъп но информационни фондове

ДСБ се противопостави и на текста, според който ДАНС ще има директен и независим достъп до информационни фондове на МВР.

Законът предвижда министерствата и ведомствата да осигуряват достъп до информационните си фондове на ДАНС по ред, определен от ръководителите на агенцията и съответното ведомство.

Атанас Атанасов (ДСБ) отново предупреди, че ако на ДАНС се даде “директен и независим достъп до информационните фондове на МВР”, както е записано в законопроекта, има опасност от злоупотреби. Според него достъпът не трябва да е нито директен, нито независим, но предложението му бе отхвърлено.

Не бе прието и искането му да се промени текста, според който в ДАНС се изработват информационни и аналитични документи, предназначени за председателя на агенцията, структурните ѝ звена и външни потребители. Атанасов изтъкна, че не е ясно както означава “външен потребител”.

Според закона на ДАНС е забранено да събира лични данни единствено по расов, етнически, политически, религиозен признак. Всяко лице има право да иска достъп до отнасящите се за него лични данни, събирани в агенцията без негово знание. В 14-дневен срок трябва да бъде произнесено решение, но ДАНС има право да откаже предоставянето на такава информация при наличието на заплаха на националната сигурност и вътрешна информация.

Mediapool научи, че все още няма определена сграда за ДАНС. Работата ѝ ще стартира, като всяка от основните дирекции остане на сегашното си място – ВКР в сградата на МО-2, НСС – на бел. “Черни връх”, финансовото разузнаване – в Министерството на финансите. По-късно ДАНС трябва да се събере на едно място – най-вероятно в сградата на контраразузнаването.

Текстовете на законопроекта ще бъдат окончателно гласувани във вторник. 

Споделяне

Още по темата

Още от България

Подкрепяте ли антиинфлационните мерки на правителството?