Данъчната отстъпка от 5% се оказа дискриминация към бедните и старите

Финансовото министерство искаше да премахне бонуса още миналата година

Данъчната отстъпка от 5% се оказа дискриминация към бедните и старите

Комисията за защита от дискриминацията (КЗД) определи като “непряка дискриминация“ отстъпката от 5% върху дължимите данъци, която Националната агенция по приходите дава на хората, подали по електронен път данъчната си декларация.

Производството е инициирано от жалбоподател, който твърди, че правилото поставя в неблагоприятно положение данъкоплатците, които нямат възможност да подават декларациите си по електронен път.

В своето решение КЗД пише, че става въпрос за привидно неутрална разпоредба, която не диференцира пряко определени обществени групи. В същото време обаче правилото въвежда привилегия за тези, които използват интернет и електронни информационни системи.

“Чрез тази разпоредба физическите лица, които не използват интернет и в по-общ смисъл информационни технологии, са били поставени в по-неблагоприятно положение при декларирането и заплащането на данъчните им задължения в сравнение с лицата, използващи информационни технологии и интернет“, казва комисията.

Институцията изрично посочва, че макар да се намираме в 21 век, то все още има значителен процент от населението, което не борави с компютри.

"Очевидно, че в случая (с отстъпката – б.р.) не е търсен и не е намерен баланс между конкуриращите се интереси. Не е отчетено, че за определена група данъкоплатци изобщо е невъзможно да подадат по електронен път своите годишни данъчни декларации. Става въпрос за обективна невъзможност, която не е свързана с желанията на конкретния гражданин", пише в решението.

В него се изброяват и различните групи от населението, поставени в неблагоприятно положение - хората, които компютърни умения, каквито са голяма част от лицата в напреднала възраст, както и тези, които, нямат пари, за да си купят компютър, смартфон или да плащат за интернет.

Институцията отправя препоръка до министъра на финансите да анализира привилегията и да предложи промени в закона за премахване на неравното третиране.

При разглеждането на данъчните закони през есента на 2017 г. финансовото министерство предложи отстъпката за онлайн деклариране да отпадне, защото този стимул вече е излишен поради факта, че голяма част от формулярите и без това се подават електронно.

Заради негативната обществена реакция обаче при гласуването на закона за данъците върху доходите на физическите лица бе решено отстъпката да остане, но със скъсени срокове.

Така в закона бе записано, че ако подадат декларациите си по електронен път до 31 януари 2018 г., физическите лица могат да ползват 5% отстъпка върху данъка за довнасяне по годишната данъчна декларация, но не повече от 500 лв. Допълнително условие бе те да нямат подлежащи на принудително изпълнение публични задължения, както и да внесат целия размер на данъка за довнасяне в срок до 31 януари 2018 г.

През 2017 г. бонусът от 5% се ползваше при онлайн деклариране до 31 март, но общата отстъпка не можеше да надвишава 1000 лв. Тогава срокът за плащане на данъка беше 30 април.

Споделяне

Още от България