Държавата поема таксите за забавачка на деца от уязвими групи

С пари от ЕС ще се плаща и за допълнителни часове на изоставащи с материала ученици

Държавата поема таксите за забавачка на деца от уязвими групи

Семейства от уязвими групи може да не плащат такси за детска градина като мярка срещу отпадането на децата им от училище. Парите за забавачка ще се поемат от Министерството на образованието и науката по проект, финансиран с евросредства.

Това стана ясно от изказване на зам.-министъра на образованието Деница Сачева, цитирано от пресцентъра на министерството.

Проектът, за който тя говори, все още не е започнал. Общата сума по него е 82.5 млн. лева, но тя включва основно допълнително обучение по български език за деца, за които той не е майчин, или които не го владеят добре. Идеята е с по-доброто овладяване на езика да се предотвратят трудности при усвояването на материала в училище. Неразбирането на уроците е една от причините за отпадането на малчуганите от училище.

За да продължат в училище

Поемането на таксите за забавачка на децата от уязвими групи е само една от допустимите мерки по проекта. Към момента не е ясно колко пари ще бъдат отделени за това и колко семейства ще бъдат подпомогнати. Освен това не се знае дали политиката по покриване на таксите за забавачка ще продължи след приключването на проекта, който е с продължителност 30 месеца, но не по-късно от края на 2022 г.

В насоките за разработването на проекта е записано, че може да се плащат таксите за забавачки, в които има концентрация на деца от уязвими групи. В тях също може да се осигурява психологическа и педагогическа подкрепа за малчуганите, да се наема допълнителен педагогически и непедагогически персонал и да се поемат разходите на семействата за педагогически и учебни материали. Може да се наемат допълнително логопеди, ресурни учители, образователни медиатори.

Разходите за плащането на таксите ще бъдат пресметнати, след като се изработи методика за определяне на градините, в които да се приложи тази мярка.

Обучение по български

Иначе основната дейност - допълнително обучение по български език, включва разработването на методика за усвояването на езика, основана на игра. С парите по проекта ще се осигурява и разработването на материали за това допълнително обучение на място в градините. Трябва да се плаща и на учителите за работата им с изоставащите с езика деца.

Проектът включва и национални кампании, които да накарат родителите да осъзнаят колко е важно децата им да ходят на детска градина.

В него трябва да бъдат обхванати минимум 1500 от всички 1894 детски градини и училища с предучилищни групи. Включените деца трябва да са поне 50 000 на възраст между 3 и 7 години. Децата от маргинализирани групи, включително от ромски произход, трябва да са поне 20 000. Целта е процентът на малчуганите, записани на градина, да се вдигне с 2 на сто за времето на действие на проекта.

Допълнителни часове за изоставащите с материала

С друг свой проект образователното министерство ще осигурява допълнителни часове по отделните предмети за ученици, които имат проблеми с усвояването на материала. Той е на обща стойност близо 128 млн. лева и вече е в ход. В рамките на 30 месеца в него трябва да се включат минимум 120 000 ученици - основно от началния и прогимназиален етап на обучение.

Със средствата по проекта ще се осигурява заплащането на учителите, които ще водят допълнителните часове за изоставащите деца. Освен това ще се поемат разходите за кариерно ориентиране на 47 000 деца, ще се осигуряват средства за образователни медиатори и социални работници.

Парите ще са насочени приоритетно към училищата, в които има концентрация на деца от уязвими групи. Това са 920 образователни институции, в които учат деца, чиито родители имат ниско образование или са безработни. Причината е, че те се смятат за застрашени от отпадане от училище, а допълнителните часове ще им помогнат да се справят по-добре с уроците.

Освен тези училища, пари ще бъдат насочени и към още 560 образователни институции. Те ще бъдат подбрани по допълнителни критерии, сред които резултатите на децата от външни оценявания и от матурата по български език, голям брой извинени и неизвинени отсъствия на децата и други. Целта е да се помага в училища, в които резултатите от образованието са по-слаби, а отсъствията - повече.

Организацията на допълнителните часове по предмети за изоставащите ученици ще се прави от директорите. Те може да са след задължителните часове, през почивните дни и през ваканциите. Около 10 500 учители ще минат обучение за разпознаване на децата с проблеми в усвояването на материала. Участието на учениците в допълнителните часове ще е доброволно. За бягство от тях няма да се пишат отсъствия, обясниха от министерството. Така не е ясно как деца, които по принцип често бягат от задължителните часове, ще бъдат накарани да посещават пожелателните такива. Според зам.-министър Сачева за целта ще се работи и с родителите.

Споделяне

Още по темата

Още от България