Делото за екооценката на инсенератора за боклук започва отначало

Сн. БГНЕС, архив

Върховният административен съд върна за ново разглеждане делото за одобрението на екооценката на инсталацията за изгаряне на отпадъци в София. Според решението на ВАС има проблеми при определянето на хората, които евентуално биха били засегнати от работата на инсталацията и съответно това е ограничило обществените обсъждания на доклада за оценката на въздействие върху околната среда.

С решението си по делото ВАС отменя решението на Административния съд – София-град, с което беше отхвърлена жалбата срещу приемането на доклада, и връща делото за ново разглеждане от долната инстанция.

Делото беше заведено през 2015 г. по жалба на екосдружението "За Земята" и граждани. Инсталацията за изгаряне на отпадъци трябва да бъде построена от "Топлофикация София" на площадката на ТЕЦ "София", който се намира зад Централна гара. Преди да се определи тази площадка се разглеждаше и още една – в район "Искър", но тя отпадна като вариант. Изграждането на инсталацията е атакувано от екосдруженията, според които тя ще доведе до увеличаване на замърсяването на ъздуха в столицата, включително с опасни вещества като диоксини и фурани. Според Столичната община, която осигурява средствата за изграждането на когенерацията, тя ще е с модерна система за пречистване на въздуха и няма да доведе до допълнително замърсяване. Освен това щяла да намали разходите на столичното парно за газ, тъй като горивото от боклук ще е безплатно за общинското енергийно дружество.

Според ВАС един от проблемите при одобряването на доклада по екооценката на инсталацията са проведените обществени обсъждания. Такива е имало само в два от 24-те столични района – "Сердика", където се намира ТЕЦ "София", и "Искър", където пък е алтернативната към онзи момент площадка за изграждане на инсталацията за производство на парно и ток от боклук. Третото обществено обсъждане е в сградата на Столичната община.

"Избраната площадката за реализация на инвестиционното предложение се намира в район "Сердика", но по делото са налице достатъчно данни за вероятно неблагоприятно въздействие от реализацията върху съседните райони и съответно – за потенциална опасност за засягане на околната среда на териториите на тези райони", пише в решението на ВАС.

В него се казва още, че не изследвано как ветровете и теченията биха могли да увеличат територията, върху която би могло да има негативно екологично въздействие. Не са правени обществени обсъждания в кварталите, през които ще минават камионите, които ще карат горивото от боклук за инсталацията, както и тези, които ще превозват отпадъците от работата на инсталацията.

"Обжалваното съдебно решение е постановено при съществено нарушение на съдопроизводственото правило на чл. 149, ал. 2 от Гражданския процесуален кодекс във вр. с чл. 144 от АПК за приключване на съдебното дирене след изясняване на фактическата страна на спора, което налага отмяната му и връщане на делото на същия съд за ново разглеждане от друг състав", пише в решението.

При новото разглеждане трябва да бъдат събрани "допълнителни доказателства, от които да се установят всички факти, релевантни към законосъобразното определяне на кръга на засегнатата общественост и провеждането на обществени обсъждания". "Следва да бъдат изяснени въпросите относно здравния риск, съдържанието, нивата и териториалния обхват на разпространение на вредните за човешкото здраве емисии от изпускащото устройство, като се отчетат и данните за разстоянията до жилищните сгради и обектите, подлежащи на здравна защита. По отношение на опасните и неопасните отпадъци е необходимо да се установи спазени ли са изискванията за достатъчна информация относно предвижданията за третирането им, оценка на въздействието и информиране на засегнатата общественост", пише още в решението. 

Споделяне

Още от България

Колко време давате на новия парламент?