Ефектът от промяната в ползването на болничните е по-малък от очаквания

От Националния осигурителен институт (НОИ) отчетоха, че са намалили разходите си за обезщетения за болнични през 2010 година, но ефектът от променения режим за изплащането на болничните е по-малък от очаквания.

Промяната е част от антикризисните мерки на кабинета и бе наложена еднолично от правителството без съгласието на синдикатите и работодателите. Преди въвеждането ѝ работодателят плащаше в пълен размер на работника за първия ден на болничния, а НОИ се включваше от втория ден с 80% от осигурителния доход. След промяната първите три дни бяха поети от работодателя на 70%, а НОИ поемаше от четвъртия ден 80% от възнаграждението. Първоначално мярката трябваше да действа до края на 2010 година, но впоследствие се реши да остане валидна и през 2011 година.

При приемането ѝ от НОИ обявиха, че очакват новата схема да доведе до намаляване на разходите за паричните обезщетения за временна неработоспособност с около 50 млн. лева. В крайна сметка разходите по това перо са намалели с 40.3 млн. лв., а броят на обезщетенията е спаднал с 17.9%.

Разходите за обезщетения за бременност и раждане и отглеждане на дете до двегодишна възраст са били 440.6 млн. лв. или с 5.2% по-големи спрямо 2009 г. поради по-високия доход, от който са изчислени.

Разходите за обезщетения за безработица са били 313 млн. лв. или с 19.5% над планираните средства за 2010 г. Причината за преразхода е премахването на тавана на обезщетенията за безработица и високите ѝ нива през годината.

Намалели са разходите за обезщетения за трудова злополука с 11.4% в сравнение с 2009 г.

Споделяне

Още по темата

Още от България

Какво очаквате да свърши служебното правителство?