EK одобри промените в гаранционна програма в подкрепа на българския бизнес

Те ще влязат в сила поетапно в осемте банки партньори на Българската банка за развитие

EK одобри промените в гаранционна програма в подкрепа на българския бизнес

Европейската комисия одобри промените в гаранционната програма в подкрепа на българския бизнес, пострадал от пандемията от коронавирус. Промените са приети с решение на правителството,  като с тях се разширява обхватът на правителствената мярка.

Те ще влязат в сила след подписване на допълнителни споразумения на Българската банка за развитие(ББР) с всяка от търговските банки партньори по програмата, съобщиха от държавната кредитна институция.

Големите компании стават допустими за кредитиране

С одобрените промени се предоставя възможност на по-голям брой компании от най-засегнатите от пандемията сектори да се възползват от програмата.  Отваря се възможност за кандидатстване на големи компании (фирми с персонал над 250 душии годишен оборот над 97.5 млн. лв. или със стойност на активите над 84 млн. лв.), но единствено, ако са търговски дружества по смисъла на Търговския закон.

По този начин ще се даде достъп до ликвиден ресурс и за по-големи предприятия, включително в сферата на туризма и транспорта, които до този момент не можеха да се възползват от правителствената мярка, посочват от ББР.

Чрез нея ще бъдат подкрепени и по-големите местни производители, чийто бизнес осигурява заетост за цели региони в страната.

Сред съществените подобрения в механизма е възможността за отпускане на финансов ресурс за инвестиции, не само за оборотен капитал.

Приоритет в програмата остава финансирането на малки и средни предприятия (МСП), като минималната квота ще бъде поне 60% от формираните портфейли от кредити.

Увеличава се размерът на гарантираните заеми

Увеличава се размерът на гарантираните от ББР заеми, който вече ще може да достига до 1 млн. лв. за малки и средни предприятия и до 2 млн. лв. за големи компании.

Удължава се и срокът за кандидатстване по мярката, като фирмите могат да подават искания пред търговските банки до 20 юни 2021 г.

С една година ще бъде удължен и срокът на предоставената от ББР гаранция по портфейлите от кредити- от пет на шест години.

Изискванията към фирмите

За да кандидатстват за кредит, фирмите е достатъчно да отговарят на определени условия. Те трябва да отчита спад в оборота след първото тримесечие на 2020 г. в сравнение със същия период на 2019 г.

Компаниите трябва да имат вземания от клиенти, които не са получени или дължими суми, но неплатени на доставчици след 1 март 2020 г.

От фирмите се изисква да имат и преустановени доставки от внос, необходими за бизнеса на компанията след 1 януари 2020 г. или отменени договори за износ (въз основа на сертификати и документи, представени от компанията).

Фирмите ще се възползват от подкрепата на програмата на ББР, когато служителите им ползват отпуск по болест или са се самоизолирали по време на пандемията от коронавирус.

Помощта ще се предоставя и при общо намаляване на броя на служителите, затворени производствени съоръжения, помещения, както и при други обстоятелства, които доказват положението на дружеството в затруднение поради Covid-19 съгласно методика, приета от търговските банки, която се предоставя на Българската банка за развитие.

Програмата портфейлни гаранции

По антикризисната програма в подкрепа на бизнеса ББР гарантира 80% от размера на кредитите, отпускани от търговските банки, като процентът се запазва и след одобрените промени.

За да повишат склонността си да кредитират обаче, както и за да могат да намалят размера на лихвите по заемите, банките партньори имат право да изискват от фирмите вещни обезпечения в размер до 50% от стойността на кредитите, които договарят.

Същевременно банките имат право да предоставят и необезпечено финансиране.

За да се осигури по-ефективно капиталово облекчение и кредитна защита за кредитните институции, съгласно одобрените промени, горната граница на плащания по гаранцията се увеличава до 50% от гарантирания портфейл.

Програмата за портфейлни гаранции в подкрепа на ликвидността на малките и средните предприятия, пострадали от извънредната ситуация и пандемията Covid-19, започна като антикризисна мярка през месец май 2020 г.

До момента партньори по нея са осем търговски банки. Те отпускат заеми до 300 000 лева за компании със спад на оборота, съкратили персонал, затворили производствени помещения и офиси, с неполучени вземания от клиенти и неразплатени суми към доставчици.

Банките партньори по програмата са - Българо-американската кредитна банка, Инвестбанк, Пощенска банка, УниКредит Булбанк, Банка ДСК, Първа инвестиционна банка, Търговска банка Д и Алианц Банк.

До момента от програмата са се възползвали 940 компании, за които ББР е потвърдила гаранции върху финансиране в размер над 129 млн. лева. Предприятията са в едни от най-тежко пострадалите от пандемията сектори: търговия, туризъм, производство и транспорт.

Споделяне

Още от Бизнес

Одобрявате ли новия правителствен план за справяне с Covid?