ЕК откри наказателна процедура срещу България заради лова на мечки

Европейската комисия е изпратила официално уведомително писмо до българските власти, че открива наказателна процедура срещу страната ни заради промените в Закона за лова и опазването на дивеча, облекчаващи лова на кафявата мечка. Това научи Mediapool от източници от ЕК. За опасността от санкции първи предупредиха природозащитни организации, които обжалваха в Брюксел текстовете, предложени през лятото на 2010 г. от депутата от ГЕРБ Емил Димитров и одобрени от парламента в края на годината.

Наказателната процедура преминава през няколко етапа, преди да се стигне до дело в Съда на Европейския съюз в Люксембург. Ако дотогава България не промени законодателството си, така че да отговаря на европейските директиви, може да се стигне до финансови санкции.

Промените в Закона за лова от 2010 г. прехвърлиха разрешенията за отстрел на мечки от Министерство на околната среда и водите (МОСВ) към Министерство на земеделието и храните (МЗХ). Проблемът с прехвърлянето е, че в ролята му на принципал на ловните стопанства, земеделското министерство има финансов интерес от трофейния лов на мечки, но няма отношение към опазването на ценни животински видове, каквато е кафявата мечка. Задължителна ловна квота между 3% и 6% от популацията на кафявата мечка се разпределя от министъра на земеделието и храните с одобрението на екоминистъра, гласят промените.

Проблемен се оказва терминът "ловен вид", тъй като кафявата мечка е приоритетен за опазване вид в общността и не може да се третира като ловен вид в рамките на ЕС. Регулиране на числеността на мечката е възможно по линия на изключенията (дерогации) с цел намаляване на конфликта с хората и предотвратяване на щети причинени от мечки, но това не може да бъде третирано като лов.

Споделяне

Още от Европа

Ако съдите по първите му стъпки, какъв е основният приоритет на служебния кабинет?