Екоактивисти обявиха, че 220 малки ВЕЦ увреждат природата

Двеста и двадесет малки водноелектрически централи (ВЕЦ), изградени в защитени зони от европейската екомрежа НАТУРА 2000,  нарушават всички европейски директиви и мерките, предписани през 2010 г. за привеждането им в съответствие с директивата за природните местообитания, не са изпълнени. Това заяви Андрей Ковачев от Сдружението за дива природа "Балкани" на пресконференция във вторник.

В участъците, в които са построени тези хидроцентрали, няма живот, заяви той. Защитените зони от НАТУРА 2000 са създадени, за да опазват ценна природа, там би трябвало да има защитени видове риба, но те вече не се срещат в тези реки, там би трябвало видрата да се размножава, но няма видри в река, в която няма вода, смята Ковачев. По думите му, заради малките ВЕЦ например, в реките в Родопите вече няма раци и че ако не се вземат мерки, скоро трябва да ги показваме като музейни експонати.

Реките вече имат работно време - пролетно време може да имат вода, но през лятото - да са сухи, коментира Ковачев.

Димитър Куманов от риболовния клуб "Балканка" посочи, че е създаден сайт за наблюдение на ВЕЦ и досега има заснети 55 централи. Наблюдението е по два критерия - да имат работещи рибни проходи и да има вода в реката. Според него липсват нормативни документи, свързани с проектирането на ВЕЦ.

Иван Христов - ръководител на програмата "Води" на WWF, обърна внимание и на проблема с крайречната растителност, тъй като се налага изсичането ѝ. Крайречните гори имат ключово значение за опазване на бреговете от ерозия, коментира той. Според него над 80 процента от достъпния енергиен ресурс на реките вече е усвоен, останали са около 20 процента и те са в най-трудните за усвояване места - в долните течения на реките. Това са най-рисковите места и се увеличава рискът от наводнения, предупреди той.

Според данните им пряко унищожени в резултат на дейността на ВЕЦ са повече от три процента от главните реки в "Натура".

Още по темата
Още от Бизнес