ЕП е загрижен от плановете за разширяване на газопровода "Северен поток"

ЕП е загрижен от плановете за разширяване на газопровода "Северен поток"

Европейският парламент ще приеме на последната си сесия за годината в Страсбург тази седмица резолюция, свързана с енергийния съюз. В проекта на документа, който ще бъде обсъден, е записано, че ЕП изразява загриженост от предложеното разширение на газопровода "Северен поток", предаде БТА в понеделник от Брюксел.

В проекта се посочва, че разширяването на газопровода би имало отражение върху енергийната сигурност и разнообразяването на доставките на енергоносители, както и върху принципа на солидарност между държавите от ЕС. Очаква се ЕП да подчертае необходимостта от осигуряването на дългосрочни енергийни доставки до и през Украйна.

Според ЕП енергийният съюз изисква воденето на преговори за покупката на енергоносители "в един глас" с доставчици извън ЕС. Европейската комисия е призована да прецени уместността от въвеждането на механизъм за съвместно купуване на газ на доброволна основа. ЕП подчертава, че енергийните договори трябва да се основават на пазарните цени и конкуренцията.

В резолюцията се подчертава, че истинската обща външна енергийна политика на ЕС следва да върви ръка за ръка с общата външна политика и политика на сигурност. ЕП отбелязва необходимостта от по-голяма прозрачност на енергийните споразумения, която би могла да бъде постигната чрез укрепване на ролята на ЕК в преговорите за доставки. Според ЕП би могло да се постави изискване за участие на комисията във всички преговори в качеството на наблюдател, за да се ограничи възможността от злоупотреба с господстващо положение от страна на доставчиците.

Евродепутатите призовават ЕК да подготви образци на проектодоговори и насоки за тяхното съставяне, включително примерен списък на некоректни договорни клаузи. Целта е държавите от ЕС да успяват да се снабдяват с енергия на достъпни за потребителите цени.

В проекта на резолюцията е записано, че всички инфраструктурни проекти на ЕС, насочени към разнообразяване на енергийните източници, доставчиците и маршрутите, трябва да бъдат в пълно съответствие с общностното законодателство в областта на климата и енергетиката, и с дългосрочните цели и приоритети, включително енергийната сигурност на ЕС, при използването на вече съществуващите енергийни инфраструктури и пътища за пренос към ЕС. Евродепутатите намират, че ЕС следва да помогне приоритетно на най-уязвимите държави да разнообразят своите източници и пътища за доставка на енергия.

Споделяне

Още по темата

Още от Европа

Какво очаквате от президента Радев през неговия втори мандат?