Граждански сдружения поискаха оставката на правителството и промени в Изборния кодекс

Група влиятелни неправителствени организации поискаха незабавно оставката на правителството, приемане на промени в Изборния кодекс и провеждане на избори най-късно до октомври тази година.

Писмото е изпратено до заместник-председателя на Народното събрания Мая Манолова (БСП) и е отговор на отправената покана да се включат в консултации за промяна в изборното законодателство. Гражданските организации няма да се включат в обсъжданията.

Вместо това те изпращат до Народното събрание своите предложения за промени.

Настоява се за възстановяване на възможността за преференциално гласуване в рамките на пропорционалните листи. Гражданските организации искат и реално достижим праг за преференции, което ще доведе до реална възможност за разместване на водачеството на листата. Те искат да се изчистят и т. нар. мъртви души от избирателните списъци.

Втората част от предложенията им засягат медийното отразяване на предизборната кампания.

Неправителствените организации искат ясно разграничаване на политическата реклама от реалното отразяване на партиите, да се гарантира безплатно време за отразяване в обществените медии. Предлага се още Изборният кодекс да въведе санкция за непубликуване от медиите на договорите им с политическите партии и кандидатите за отразяване на кампанията.

По повод последните скандали неправителствените организации настояват да се гарантира сигурността при отпечатването, съхраняването и транспортирането на бюлетините. Има идея да се създаде възможност за допускане на външни наблюдатели до тези процеси, а методиката за определяне на изборния резултат да бъде част от Изборния кодекс.

По темата за улесняване на достъпа на граждани до участие в изборите се предлага намаляване на броя подписи за издигане на независим кандидат за депутат до 1 процент от избирателите в съответния район. Гражданските организации искат ГРАО да осъвремени сайта си така, че всеки да може да провери дали участва в подписки на партии, коалиции и кандидати.

Настоява се за въвеждане на гаранции за задължително произнасяне от ЦИК по жалби и сигнали на граждани, наблюдатели, застъпници, както и ясен регламент за водене на публичния регистър на жалбите и сигналите от изборната администрация.

Последното, но не и по важност искане е всички решения на изборната администрация, които са определящи за произвеждането на изборите, да подлежат на съдебен контрол.

Писмото до Народното събрание е подписано от: Институт за развитие на публичната среда; Асоциация на европейските журналисти – България; НПО Линкс; Алфа Рисърч; Сдружение "Корективи"; Център за независим живот; Център за либерални стратегии; Фондация "Европейски институт"; Български институт за правни инициативи; Български хелзинкски комитет; Сдружение "Болкан Асист"; Форум Гражданско участие; Сдружение "България на гражданите”; Международен център за изследване на малцинствата и културните взаимодействия.

Споделяне

Още по темата

Още от България

Къде му е мястото на Бойко Борисов?