Гражданският сектор ще настоява за разделяне на ВСС на съдийска и прокурорска колегия

Гражданският сектор ще настоява за разделяне на ВСС на съдийска и прокурорска колегия

Неправителствени организации в сектора на правосъдието смятат да съсредоточат усилията си в разделянето на Висшия съдебен съвет на две колегии - съдебна и прокурорско-следователска в опит да се подобри работата на съдебния кадрови орган и да се повиши независимостта му.

През седмицата седем неправителствени организации реагираха с писмо срещу решението на Висшия съдебен съвет (ВСС) да понижи в ранг съдия Мирослава Тодорова. В него те изразиха откровеното си възмущение, защото, според тях, става дума за целенасочена кампания за опетняване на името и уронване на престижа на магистрат, който има открита критична позиция по важни въпроси.

Тези организации поставиха и принципния въпрос за формулата на ВСС, което е и основното послание в писмото на Съюза на съдиите в България (ССБ). Съюзът също излезе с анализ как работи ВСС в сегашната си формула. Нещо повече,той заяви, че няма да участва в заседанията на Гражданския съвет при ВСС, докато не се вземат необходимите мерки, следващи от този проблем.

Пред БНР в неделя председателят на ССБ Весислава Иванова уточни, че съюзът все още не е напуснал Гражданския съвет. "Обмисляме такава стъпка. Засега оттеглихме от участие своите представители в неговите заседания", каза тя.

"Това показва нашата решимост да въздействаме върху компетентните институции да вземат необходимите мерки за решаването на този проблем, който поставяме на вниманието както на Министерството на правосъдието, така и във върховната общност", продължи Иванова.

"Ние не за първи път подчертаваме необходимостта от структурни промени във ВСС, защото неговата дейност разкрива системни проблеми. Сега се фокусирахме само върху необходимостта от разделянето на съвета на две колегии – на съдийска и на прокурорско-следователска. Но това е само една от мерките, които дотук сме предлагали като необходимост от промяна в структурата и функционирането на ВСС", обясни председателят на съдийския съюз.

На въпрос дали разделянето на ВСС ще премахне субективния елемент и опасенията за саморазправа, когато някой е неудобен, Весисилава Иванова отговори:

"Считам, че да. Поначало считам, че статусът на съдиите и прокурорите трябва да се решава поотделно, самостоятелно. Това е много важен инструмент, за да се гарантира независимостта на съда.

Адвокат Александър Кашъмов от Програма "Достъп до информация" обясни, че процесът на реформа на съдебната система не трябва да бъде смесван с процеса на овладяване на съдебната система.

"Дълги години се полагат усилия за реформирането ѝ, които всъщност се изродиха доста отдавна в опити за овладяването ѝ. Затова е и доста знаков този казус (случаят с Мариана Тодорова - бел. ред.), защото той започна с опити на МВР при предходния мандат да овладява съдебната система. Да поставя свои фигури на знакови позиции, да упражнява през ВСС дисциплинарна власт спрямо съдиите, които изразяват свободно своето мнение", отбеляза Кашъмов.

"За да е независим съдът, трябва да е независим съдията. Всяка дисциплинарна власт, която се упражнява непрозрачно, непоследователно и неумерено, всъщност се превръща от средство за дисциплиниране и осигуряване на независимостта в средство за потискане и нарушаване на независимостта", каза Кашъмов.

Споделяне

Още по темата

Още от България