Хазартни лицензи ще се издават и онлайн

Хазартни лицензи ще се издават и онлайн

Издаването на лицензи за хазартна дейност вече ще може да става и електронно, съобщиха от правителствената пресслужба.

"С изменение на Наредбата за документите, необходими за издаване на лицензи по Закона за хазарта правителството осигури възможността гражданите и организациите да заявяват и получават като електронни услуги предвидените в Закона за хазарта и в подзаконовите актове по прилагането му административни услуги", посочиха оттам.

От организаторите на хазартни игри занапред няма да бъдат събирани данни, които вече са били предмет на преценка от компетентен орган.

Отпада задължението за предоставяне на списък с наименованието, типа, модификацията, броя, производствените номера на свързаните в съответната джакпот система игрални автомати.

Отпада и задължението за представяне на удостоверение, издадено от Комисията за защита на личните данни, за вписване в публичния регистър на администраторите на лични данни, следва от промените.

Споделяне

Още от Бизнес