И БАН недоволна от предвидения й бюджет

И БАН недоволна от предвидения й бюджет

Българската академия на науките (БАН) се нареди сред недоволните от отредените в бюджета за 2011 г. разходи и с открито писмо до Народното събрание и МС настоя за повече пари.

"За поддържане на приемливо ниво на научните изследвания и за продължаване на реформата в БАН са необходими минимум 84.5 милиона лева за 2011 г., или с 25 милиона лева повече от предвидената бюджетна субсидия за академията", се посочва в писмото, разпространено във вторник.

"Със субсидия от 84.5 милиона лева ще се върнем към средствата от 2009 г., но това е критичният праг за съществуване на академията и за осигуряване на необходимите предпоставки БАН да реализира предвидените собствени приходи. По този начин ще се изпълни със съдържание формулата на правителството - "пари срещу реформа", друг подход ще доведе до фактическото унищожение на науката в България", посочват от БАН.

"През 2010 г. БАН извършва тежка реформа", пише още в откритото писмо. Посочва се, че от 1 юли 2010 г. броят на институтите беше намален, заради пенсиониране учените са по-малко с 8.5 на сто, а администрацията в централното управление - с 24%. В момента завършва процедурата по атестация на всички служители на БАН и на нейна база предстои по-нататъшно оптимизиране на състава в академията.

"През текущата 2010 г. бюджетната субсидия на БАН беше намалявана три пъти, като първоначално от исканата от академията сума от 110 милиона лева в Народното събрание беше гласувана субсидия от 85 милиона лева., а тя впоследствие беше намалена на 59 милиона лева", се посочва в писмото.

По повод на бюджета за наука министърът на образованието Сергей Игнатов коментира пред журналисти, че през 2011 г. БАН ще получи това, с което е разполагала тази година. И потвърди изложената в писмото на БАН сума - около 59-60 млн. лв.

Министърът постави парите за наука в контекста на цялостния бюджет за образование, който трябва да е с най-малкото 110 млн. лв. повече от предложените.

"За да е модерно българското училище, трябва да има повече средства и затова искаме минимум още 50 милиона лева за средното образование, а за висшето образование - още 60 милиона лева. От тези 60 милиона лева, минимум 20 милиона лева ще са необходими за промяната с повишаване на коефициента на техническите специалности, а 40 милиона лева ще се за реформите във висшето образование.

"Ако се правят някакви реформи, ще трябва да се плати за тях - за освобождаването на хора, за пенсиониране, уволнения и обезщетения", аргументира се министър Игнатов.

"БАН се вписва в системата на висшето образование и е напълно естествено, че науката също има своите нужди и дискусията ще продължи между първо и второ четене на бюджета за 2011 г.", допълни министърът.

Споделяне

Още по темата

Още от България