Институциите обещаха бързо закриване на дома в Могилино

Институциите обещаха бързо закриване на дома в Могилино

Повече от месец след като ББС показа драматичен документален филм за положението в дома за деца и младежи с умствени и физически разстройства в русенското село Могилино, институциите в България се разбързаха да обявят дома за закриване.

Първата реакция на институциите след излъчването на филма бе да отрекат изнесеното или да се опитат да го омаловажат, но скандалът, който придоби европейски размери, ги накара да се поразтичат и да направят показно посещение и обявяване на мерки за облекчаване на живота на тези деца.  

В понеделник трима министри – на социалната политика Емилия Масларова, по европейските въпроси Гергана Грънчарова и на правосъдието Миглена Тачева, придружени от областния управител на Русе Мария Димова – посетиха дома в Могилино, следвани от журналисти, и обявиха, че до 6 месеца социалното заведение ще бъде закрито, а 65-те питомци – настанени на подходящи места, нещо, което веднъж вече е било решено и е трябвало да стане факт още в началото на тази година, но не се е случило.

Според министър Масларова причината за постепенната ликвидация на дома в Могилино не са условията в него, които не са лоши, а отдалечеността на селото и липсата на висококвалифицирани специалисти за лечение, рехабилитация, профилактика и развитие на личността на децата.

Вече е започнало преразпределение на някои деца от Могилино към други домове и центрове, каза още Масларова. Правителството заделя средства за изграждане в Могилино на защитени жилища, в които специализираният вече персонал от дома ще поеме грижи за друга част от младежите. Едновременно са сформирани екипи от специалисти, които ще имат задължение за редовно наблюдение на децата. Добрата сграда в селото вероятно ще се преобразува в дневен детски център. Сегашните специалисти от дома ще се обучават за работа в защитени жилища. 

Извеждането на децата от Могилино няма да стане изведнъж, тъй като повечето от тях са израснали там, духовно са свързани с дома и персонала и при тяхната крехка психика е необходима особена деликатност, каза още министър Масларова, която очевидно забрави как преди месец отричаше да има проблеми с дома в Могилино. Министърът обяви още, че правителството е направило много за системата за отглеждане на изоставените деца с увреждания. Тя посочи, че миналата година са разкрити 43 нови социални услуги за деца и възрастни с увреждания, които са алтернатива на институционалната грижа. Подобен, изпълнен с формализъм, отговор бе получил екипът на ББС от министерството докато е снимал филма си.

Създадени са 16 защитени жилища със 144 места, 6 дневни центъра за възрастни хора с увреждания със 199 места, 5 дневни центъра за 116 деца и младежи с увреждания и 16 центъра са социална рехабилитация и интеграция с 465 места, продължава списъкът от добри инициативи.

През тази година до ноември има вече нови 35 такива алтернативни услуги - 14 защитени жилища със 120 места, 5 дневни центъра за възрастни със 130 места, 8 дневни центъра за 263 деца и младежи с увреждания и 8 центъра за социална рехабилитация и интеграция за обслужване на 238 души. 

Министър Масларова каза още, че за 2008 година за алтернативна грижа за деца с увреждания, лишени от родителски грижи, са предвидени 5 милиона евро, за алтернативни услуги за деца с увреждания в домовете - още 3 милиона евро, и за социално включване на напускащите домовете над 18-годишни деца - 2 милиона евро.

От своя страна правосъдният министър Миглена Тачева съобщи, че се подготвя промяна в Семейния кодекс за облекчаване на осиновяването на изоставени деца. Това се прави заради факта, че повече от изоставените  в домовете такива деца имат родители, които не могат или не искат да се грижат за тях и са ги оставили на държавата.

Промените ще са факт до края на 2007 г. С тях се подготвя намаляване на срока за осиновяване на деца от подобни специализирани заведения за деца с увреждания от 6 на 2 месеца. Процедурата за осиновяване се облекчава коренно, като се променя от съдебна в административна.

Министърът на социалната политика Емилия Масларова допълни, че се подготвя промяна, с който ще се лишават от родителски права всички родители, изостави дете повече от една година. Така децата бързо ще намират дом и няма да бъдат размотавани с години поради безразличието на кръвните им родители, които не могат да бъдат намерени, за да дадат съгласие за осиновяване.

Промените са на основата на Конвенцията за правата на детето, в която висшият интерес е интересът на детето, каза министър Миглена Тачева. Тя съобщи, че до края на ноември ще станат известни за обсъждане подготвените текстове за промени, които позволяват прозрачно, бързо и ефективно осъществяване на процедурата при международно осиновяване.

Подготвя се и електронен регистър с данни за децата за международно  осиновяват. В момента данните за 36 болни деца вече са сложени на сайта. Не са много хората, желаещи да осиновят дете с такива тежки увреждания, каквито имат децата в дома в село Могилино, каза още правосъдният министър.

Министърът по европейските въпроси Гергана Грънчарова каза, че е получила много запитвания от Европа за съдбата на децата в Могилино и искания за осиновяване. Тя каза още, че освен физическите грижи за децата проблемът с тях има и чисто морална страна, като например отношението на обществото към тях.

Споделяне

Още по темата

Още от България