Излишъкът в бюджета достигна близо 2.2 млрд. лв.

Изоставането при цигарения акциз бавно се преодолява

Излишъкът в бюджета достигна близо 2.2 млрд. лв.

Излишъкът в бюджета най-вероятно ще достигне 2.16 млрд. лв. към края на август, сочат предварителните данни на финансовото министерство.

През следващите месеци се очаква свиване на излишъка, тъй като в закона за бюджета е заложен дефицит от 1.3 млрд. лв.

Спрямо миналата година салдото по националния бюджет се подобрява, докато при евросредствата има влошаване, отчитат още от МФ.

Приходите и помощите към август 2017 г. се очаква да бъдат в размер на 23.3 млрд. лв. Данъчните и неданъчните приходи нарастват с 1.5 млрд. лв. (7.3 %) спрямо същия период на 2016 г. Постъпленията от помощи към края на месец август са по-ниски спрямо миналата година заради евросредствата, като изпълнението спрямо годишните разчети за 2017 г. се очаква да бъде едва около 37%.

На този етап разходите в бюджета изпреварват миналогодишните с около 1.5 млрд. лв. Те се очаква да бъдат в размер на 21.2 млрд. лв., докато през август 2016 г. са били 19.7 млрд. лв.

"Нарастването на разходите спрямо края на месец август 2016 г. е основно поради по-високия размер на социалните и здравноосигурителните плащания, базов ефект при разходите за пенсии от увеличението им от юли 2016 г. и юли 2017 г., разходите за субсидии и по-високите разходи за персонал, включително и поради ръста на разходите за осигурителните вноски, свързан с увеличения размер на осигурителната вноска за фонд "Пенсии" с 20 процентни пункта спрямо 2016 година", посочват от МФ.

В края на юли излишъкът беше 1.97 млрд. лв., а данъчно-осигурителните приходи регистрираха ръст от 1.26 млрд. лв. или 8% спрямо юли 2016 г. От данните е видно, че изоставането на постъпленията от акциз върху цигарите постепенно се преодолява, но въпреки това те все още са с около 80 млн. лв. по-малко от събраното към юли 2016 г.

След голямото плащане по външния дълг през юли фискалният резерв е паднал до 11.7 млрд. лв. в края на месеца.

Споделяне

Още от Бизнес

Прави ли са да протестират превозвачи, таксита и транспортни синдикати?