Кабинетът плаща дълг от 6.7 млн. лева на болница "Лозенец" и я преобразува в ЕАД

Кабинетът плаща дълг от 6.7 млн. лева на болница "Лозенец" и я преобразува в ЕАД

Правителството одобри допълнителни до 6.7 млн. за разплащане на задължения на ведомствената болница "Лозенец" и задейства процедурата по нейното преобразуване в търговско дружество към МЗ, както реши парламентът през февруари тази година.

На правителственото заседание в сряда са одобрени допълнителни разходи по бюджета на Министерския съвет за разплащането на задължения на болница "Лозенец". Средствата са предназначени за осигуряване на възможност за разплащане на местни данъци и такси, дължими от болница "Лозенец".

Министерският съвет прие също решение за обявяване на имот - публична държавна собственост, за имот - частна държавна собственост и за преобразуване на "Болница "Лозенец" в еднолично акционерно дружество с държавно участие в капитала.

В резултат на приемането на акта на Министерския съвет, имот - публична държавна собственост, включващ поземлен имот с идентификатор 68134.1004.64 КККР на гр. София, с площ 168 241 кв. м., ведно с изградени върху него 32 сгради, ще бъдат внесени като непарична вноска в капитала на едноличното акционерно дружество. В капитала на дружеството ще бъдат включени и движими вещи - дълготрайни материални активи за изпълнение на функциите му и осъществяване на основната му дейност - болнична медицинска помощ. В изпълнение на нормативните изисквания, с акта на Министерския съвет ще бъде приет и първият устав на лечебното заведение - еднолично акционерно дружество, учредено в резултат на преобразуването и ще бъде назначен първият съвет на директорите.

През февруари депутатите приеха болница "Лозенец" да се прости със статута си на правителствена и да започне преобразуването ѝ в държавно търговско дружество към Министерствота на здравеопазването. Въпреки че за това беше даден срок от 6 месеца и до момента то не е факт заради проточили се подготвителни действия.

В поредица от публикации Mediapool разкри, че в последните години правителствената болница "Лозенец" е била ударно модернизирана за над 100 млн. лева.

Модернизацията, която е започнала през 2012 и трябва да продължи до 2020 година, включва ремонти, покупката на много нова апаратура и софтуер за електронизацията на различни звена. Общата стойност на разходите е 127.5 млн. лева, а част от тях все още не са разплатени. Заради това и заради орязаната си държавни субсидия болницата натрупва просрочени задължения, които по последни данни към края на 2018 година бяха 14.4 млн. лева.

Споделяне

Още по темата

Още от България