Кабинетът плаща дълг от 6.7 млн. лева на болница "Лозенец" и я преобразува в ЕАД

Кабинетът плаща дълг от 6.7 млн. лева на болница "Лозенец" и я преобразува в ЕАД

Правителството одобри допълнителни до 6.7 млн. за разплащане на задължения на ведомствената болница "Лозенец" и задейства процедурата по нейното преобразуване в търговско дружество към МЗ, както реши парламентът през февруари тази година.

На правителственото заседание в сряда са одобрени допълнителни разходи по бюджета на Министерския съвет за разплащането на задължения на болница "Лозенец". Средствата са предназначени за осигуряване на възможност за разплащане на местни данъци и такси, дължими от болница "Лозенец".

Министерският съвет прие също решение за обявяване на имот - публична държавна собственост, за имот - частна държавна собственост и за преобразуване на "Болница "Лозенец" в еднолично акционерно дружество с държавно участие в капитала.

В резултат на приемането на акта на Министерския съвет, имот - публична държавна собственост, включващ поземлен имот с идентификатор 68134.1004.64 КККР на гр. София, с площ 168 241 кв. м., ведно с изградени върху него 32 сгради, ще бъдат внесени като непарична вноска в капитала на едноличното акционерно дружество. В капитала на дружеството ще бъдат включени и движими вещи - дълготрайни материални активи за изпълнение на функциите му и осъществяване на основната му дейност - болнична медицинска помощ. В изпълнение на нормативните изисквания, с акта на Министерския съвет ще бъде приет и първият устав на лечебното заведение - еднолично акционерно дружество, учредено в резултат на преобразуването и ще бъде назначен първият съвет на директорите.

През февруари депутатите приеха болница "Лозенец" да се прости със статута си на правителствена и да започне преобразуването ѝ в държавно търговско дружество към Министерствота на здравеопазването. Въпреки че за това беше даден срок от 6 месеца и до момента то не е факт заради проточили се подготвителни действия.

В поредица от публикации Mediapool разкри, че в последните години правителствената болница "Лозенец" е била ударно модернизирана за над 100 млн. лева.

Модернизацията, която е започнала през 2012 и трябва да продължи до 2020 година, включва ремонти, покупката на много нова апаратура и софтуер за електронизацията на различни звена. Общата стойност на разходите е 127.5 млн. лева, а част от тях все още не са разплатени. Заради това и заради орязаната си държавни субсидия болницата натрупва просрочени задължения, които по последни данни към края на 2018 година бяха 14.4 млн. лева.

Споделяне

Още по темата

Още от България

Трябва ли България да спре Северна Македония за ЕС?