"Лозенец" остава болницата на властта

"Лозенец" остава болницата на властта

Болница "Лозенец" ще остане обслужващата болница на властта, реши Министерският съвет на заседанието си в сряда.

Министерският съвет прие решение за определяне на лечебно заведение, което да осъществява дейностите по чл. 106б, ал. 1 от Закона за лечебните заведения.

Те включват медицинско осигуряване при пътувания в страната и в чужбина на президента, председателя на Народното събрание, министър-председателя, вицепрезидента, главния прокурор; медицинско осигуряване на представители на друга държава от същия ранг, и ръководители на международни организации и институции при посещение в България. Лозенец ще поеме и медицинското осигуряване на пленарните заседания на Народното събрание и медицинската помощ на президента, председателя на

Народното събрание, министър-председателя, вицепрезидента, главния прокурор.

Макар "Лозенец" да беше преобразувана от ведомствена болница на Министерския съвет в търговско дружество, както повечето лечебни заведения у нас, с което "специалния" ѝ статут бе премахнат, тя ще остане обслужваща болница на властта. С промени в

Закона за лечебните заведения отпреди година депутатите решиха, че медицинското обслужване на представители на властта ще може да се осъществява от болница по избор на Министерския съвет, т.е. за целта можеше да бъде определено и друго лечебно заведение.

Все пак кръгът на лицата, които правителствената болница ще обслужва беше силно стеснен.

Въпреки това, "Лозенец" съвсем не е единствената болница в страната, обслужваща приоритетно представителите на властта, тъй като те се ползват със специално обслужване и достъп до най-висококачествени специалисти и грижи в останалите лечебни заведения, според спецификата на състоянието им. 

Споделяне

Още по темата

Още от България

Как оценявате българската позиция за кризата около Украйна?