Какво пише в договора?

Какво пише в договора?

Проектодоговорът за добросъседство между България и Македония въвежда термина "обща история" и предвижда да бъде формирана съвместна мултидисциплинарна експертна комисия по исторически и образователни въпроси на паритетна основа. Това става ясно от пълния текст на документа, който македонското правителство публикува в сряда, часове след като го одобри и възложи на премиера Зоран Заев да го подпише.

Общата комисия трябва да допринесе за "обективно и основано на автентични исторически извори, научно тълкуване на историческите събития" и ще представя годишен доклад за своята работа пред правителствата на двете страни.

Освен това двете държави се договарят да организират общи чествания на общи исторически събития и личности, които имат за цел да укрепят добросъседските отношения в духа на европейските ценности.

Мерки срещу пропагандата

Двете държави поемат ангажимент да предприемат и ефективни мерки за предотвратяване на недобронамерена пропаганда от страна на институции и агенции и ще обезкуражават дейности на частни субекти, насочени към подстрекателство на насилие, омраза или други подобни действия, които биха навредили на техните отношения.

Съгласно договора ще бъде формира съвместна междуправителствена комисия, която ще провежда редовни срещи веднъж годишно и ще преглежда прилагането му. Договорът може да се прекрати по искане на някоя от страните и ще престане да е в сила една година след уведомлението.

Двете страни заявяват, че нямат и няма да предявяват териториални претенции една към друга и поемат ангажимент да не предприемат, насърчават и подкрепят действия от неприятелски характер и да не позволяват територията им да бъде използвана от организации и групи, които имат за цел извършването на подривни, сепаратистки и други действия, които са заплаха за мира и сигурността.

София ще помага на Скопие по пътя към ЕС и НАТО

София поема ангажимент да помогне на Скопие в евроатлантическата му интеграция. Двете страни ще работят и за активизиране на контактите между местните власти и гражданите.

Ще се работи за създаването на условия за заасилване на движението на стоки, услуги и кпитали. Ще се подкрепят и взаимните инвестиции. Двете страни ще разширяват и усъвършенстват транспортните връзки и комуникациите помежду си и ще се стремят към облекчаване на митническите и граничните формалности за пътниците и стоките.

Ще се насърчава и активното сътрудничество в областта на културата и образованието, здравеопазването, социалната сфера и спорта.

Двете страни поемат ангажимент да полагат усилия и за свободно разпространение на информация чрез насърчаване и развитие на сътрудничеството в областта на средствата за масово осведомяване с използване на възможностите на съвременните информационни средства. Ще защитават авторските и интелектуалните права на творците от двете страни.

Споделяне

Още по темата

Още от България