Климатичните промени най-интересни за гражданите в ЕС, здравеопазването - най-малко

Климатичните промени най-интересни за гражданите в ЕС, здравеопазването - най-малко

Темите за климатичните промени и европейската демокрация предизвикват най-силен интерес у европейските граждани, участвали в многоезичната цифрова платформа https://futureu.europa.eu/ , част от Конференцията за бъдещето на Европа. Най-слаб интерес европейците проявяват към темите Здравеопазване и Миграция. Междинен доклад с резултати от платформата бяха представени в Европейския парламент в Страсбург по време на последното заседание на първия Граждански съвет по Конференцията за бъдещето на Европа, предаде БТА.

Платформата работи от 19 април и от тогава до 7 септември има 22 498 попълвания. Предложени са 7115 идеи и са направени 13 304 коментара. Организирани са 2079 събития, които покриват 10-те основни теми - Климатичните промени и околна среда; Здравеопазване; По-силна икономика, социална справедливост и заетост; Европа в света; Ценности, права, върховенство на закона и сигурност; Дигитална трансформация; Европейска демокрация; Образование, култура, младежка политика и спорт; Миграция.

Платформата е била попълнена от 165 българи. Най-много участия има от Германия - 4451 и Франция - 2482, а най-малко от Кипър - 33 и Естония – 20.

Най-активните европейски граждани са на възраст между 55 и 69 години. Приблизително 60% от участниците са мъже, а 15% жени. Близо 50% от участниците са с висше образование.

Многоезичната цифрова платформа https://futureu.europa.eu/ е отворена за идеи, предложения и коментари на граждани. Всеки европеец може да направи своите препоръки.

В неделя завършва последното заседание на първия граждански панел от Конференцията за бъдещето на Европа, в който взеха участие близо 200 европейци, от които шестима българи. Вторите сесии на Гражданските съвети ще бъдат организирани онлайн през ноември, а третите - през декември и януари в различни градове от ЕС - Варшава, Дъблин, Флоренция и Маастрихт. Идеите и предложенията ще бъдат обобщени и включени в окончателния доклад на конференцията, който ще бъде представен през пролетта на 2022 г.

Споделяне

Още от Европа

Колко време давате на новия парламент?