Концесионерът на пристанище Русе ще инвестира най-малко 7.4 млн. лв. в порта

Бъдещият концесионер на пристанище Русе-Запад се задължава да инвестира най-малко 7.409 млн. лева в порта за срока на концесията от 35 години. Това става ясно от стенограмата на министерското заседание в сряда. Кабинетът одобри започването на процедурата по отдаването на съоръжението, което е част от пристанище Русе, на частен инвеститор.

Концесионерът дължи еднократно концесионно плащане от 150 000 лв. без ДДС по банков път, годишни концесионни плащания с фиксирана и променлива част, обяснява пред колегите си транспортният министър Ивайло Московски.

Променливата част на концесионната такса се състои от процент, определен съгласно офертата на участника в процедурата, но не по-малко от 3.5 на сто от ръста на брутните приходи. Към него се прибавя и коефициент, измерен в евро/тон, определен съгласно офертата на участника в процедурата, но не по-малко от 0.2 евро на тон, умножен по нарастването на годишния товарооборот.

Концесионерът ще извърши инвестиции през първите шест години от срока на концесията в размер, не по-малък от 4 650 000 лв., а за срока на концесията не по-малък от 7 409 000 лв., допълва министър Московски.

Офертите на кандидатите ще се оценяват по следните критерии – инвестиционно предложение с относителна тежест 30%, бизнес предложение с относителна тежест 15%, предложение за фиксирана част на годишното концесионно плащане с относителна тежест 30% и предложение за променливата част на годишното концесионно плащане с относителна тежест 25%.

Пристанище Русе-Запад се намира в западната промишлена зона на града. На него се обработват насипни и генерални товари. То е специализирано преди всичко за обработка на генерални товари.

Площта на терминала е 118 396 кв. м. Има места за 10 кораба. Разполага с 11 крана с максимална товароподемност 5-20 тона.

Споделяне

Още по темата

Още от Бизнес

Колко време давате на новия парламент?