Кредитите от банките чувствително се увеличават

След дълъг застой заемите за домакинствата нараснаха с 1 млрд. лв. за година

Кредитите от банките чувствително се увеличават

Банковото кредитиране все по-устойчиво се съживява след години на упорит застой.

Само през юли заемите за фирмите са се увеличили с 391 млн. лв. Така общата им сума вече възлиза на 31.34 млрд. лв.

При жилищните кредити за месец ръстът е с 62 млн. лв. до 9.16 млрд. лв., а при потребителските – с 57 млн. лв. до 7.64 млрд. лв.

След почти нулевите ръстове и дори спадове в продължение на години след финансовата криза за пръв път от началото на 2017 г. се регистрира по-сериозен и устойчив растеж на кредитирането.

Например ръстът в сегмента на бизнес заемите на годишна база към юли 2017 г. е 2.8%. Това в абсолютна сума прави над 850 млн. лв. При кредитите за домакинствата увеличението е още по-сериозно – с 4.9% както за жилищните, така и за потребителските. За година отпуснатите заеми за населението са нараснали с точно 1 млрд. лв. - от 18.2 млрд. лв. на 19.2 млрд. лв., като при жилищните кредити увеличението е с около 420 млн. лв., а при потребителските – с близо 360 млн. лв.

За сравнение през 2016 г. фирменото кредитиране отбеляза нищожен растеж от 0.2%, а през 2015 г. бе регистриран дори спад с 1.7%. При банковите заеми за домакинствата 2016 г. беше малко по-добра – 2% ръст, докато през 2015 г. бе отчетен спад от 1.3 на сто.

В последното си издание "Икономически преглед" Българската народна банка (БНБ) коментира, че нарастването на кредитирането от началото на годината е резултат от подобряването на икономическата среда, продължаващата тенденция на спад на лихвите и на усвояването на заемите по националната програма за саниране. Отчита се и ефект от по-слабото предлагане на кредити през първата половина на 2016 г. заради провеждащия се към онзи момент мащабен преглед на активите на цялата банкова система.

"По икономически дейности секторите с най-голям положителен принос за годишния растеж на кредита през първото тримесечие на 2017 г. бяха "преработваща промишленост", "енергетика", "селско стопанство" и "операции с недвижими имоти", докато секторите "търговия" и "добивна промишленост" имаха най-висок отрицателен принос", посочват от централната банка.

БНБ отчете още увеличаване на дела на новоотпуснатите кредити за бизнеса в левове и намаляване на тези в евро.

Според централната банка по-бързият ръст на заемите за домакинствата в сравнение с този за фирмите се дължи не само на жилищните и потребителските кредити, колкото на програмата за саниране.

БНБ регистрира и известно облекчаване на кредитната политика на банките, особено по отношение на продуктите за домакинствата, докато при фирмените заеми стандартите се запазват.

Централната банка очаква и през втората половина на 2017 г. кредитният растеж да се ускори както заради подобряването на икономическата среда, така и заради ниските лихви. Принос ще има и програмата за саниране.

По отношение на депозитите БНБ очаква през втората половина те да забавят темповете си на растеж заради очакваното нарастване на потреблението и стабилизирането на лихвите на исторически ниски нива.

Според данните за юли влоговете на фирмите са се увеличили с нови 356 млн. лв. само за месец до близо 20 млрд. лв., докато спестяванията на домакинствата са нараснали с 225 млн. лв. до 46 млрд. лв.

Споделяне

Още по темата

Още от Бизнес

Как оценявате българската позиция за кризата около Украйна?