"Кремиковци" бави екопрограмата си

"Кремиковци" бави екопрограмата си

Има закъснение и неизпълнение на графиците по програмата за отстраняване на екологичните щети в "Кремиковци" и комбинатът допуска превишаване на пределните норми на замърсяване, съобщи зам.-министърът на околната среда и водите Чавдар Георгиев пред парламентарната комисия по околна среда в четвъртък.

Има наднормени емисии от 1, 3 до 4 пъти по отделните показатели за въздух, а по отношение на водите също има превишаване на определени допустими норми за заустването във водоприемни категории, казазам.-министърът.

Той посочи, че "Кремиковци" АД има важно значение за икономиката на страната, но трябва да бъде приведен в съответствие с еконормите заедно с останалите оператори и при всички случаи ние трябва да спазим съответните нормативни изисквания и ще бъдем безкомпромисни, заяви Георгиев.

Той изрази надежда втората процедура по издаване на комплексно разрешително да бъде успешна, като припомни, че според закона всички оператори трябва да имат издадени комплексни разрешителни към 30 октомври т.г.  Първото заявление на металургичния кочбинат бе отхвърлено през април.

Изпълнителният директор на "Кремиковци" АД Александър Томов посочи, че целта на новото ръководство на комбината е да преструктурира генерално компанията и да доведе производството до нива, които го правят устойчиво и отговарящо на европейските стандарти, както и да гарантира на хората на София и района чисто небе. Той допълни, че екологичната програма на дружеството е за близо 312 млн.лв. и предвижда до 2011 г., когато изтича гратисният период на ЕК, всички инсталации на "Кремиковци" да влязат в норма.

Екопрограмата е базирана изключително на собствени приходи и финансови разчети на комбината и тя може да бъде ускорена, ако се намерят начините и подходите за диверсифициране на производството и привличане на европейски фондове, посочи Томов.

Яне Янев (ОДС) отново поиска налагането на мораториум върху някои дейности на комбината, а  Александър Радославов от левицата призова да се помогне на новото ръководство на "Кремиковци", за да се решат проблемите на завода. Проблемът е в ресурсното обезпечаване и вероятно има възможност по оперативните програми и би било редно като български парламент да помогнем на комбината, допълни той.

Според председателя на комисията по околната среда и водите Георги Божинов (Коалиция за България) ръководството на "Кремиковци" АД и Столична община могат да станат партньори и да намерят инструменти за привличане на средства от европейските фондове.

Споделяне

Още по темата

Още от България